ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލަ

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑު ޕެޓްރޯލްކުރަން ފަށައިފި

  • ޗައިނާއިން ދަނީ ރަށްތައް ތަރައްގީކުރަމުން

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 19 ފެބުރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:42 2,450

ޔޫއެސްއެސް ކާލް ވިންސަންގެ 35 އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގައި އެ އުޅަނދު އެ ސަރަހައްދަށް 16 ދަތުރެއް ކޮށްފައިވޭ - ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މަތިންދާ ބޯޓް އުފުލާ މަނަވަރެއް ކަމަށްވާ ޔޫއެސްއެސް ކާލް ވިންސަން އާއި ހަނގުރާމަމަތީ އިތުރު މަނަވަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޕެޓްރޯލް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެމެރިކާއިން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ރޫޓިން އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑަށް އެމެރިކާގެ އުޅަނދުތައް ވަދެފައިމިވަނީ ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން އެގައުމުގެ އިސްތިގުލާލާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާއަށް އިންޒާރު ދީފައިވަނިކޮށެވެ.

އެސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ފިނޮޅުތަކާއި ކުދި ރަށްތަކާއި، ފަރުތަކަކީ ޗައިނާގެ ތަންތަން ކަމަށް އެގައުމުން ދައުވާކުރެއެވެ.

ޗައިނާއިން ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑު ހިއްކައިގެން ރައްތަކެއް އުފައްދައި އެ ތަންތަނުގައި ރަންވޭތައް އަޅަމުންގެންދާތާ އަހަރުތަކެއްވެއްޖެއެވެ.

މަތިންދާ ބޯޓް އުފުލާ މި މަނަވަރު އެންމެ ފަހުން ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުން ފެނިފައިވަނީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މެލޭޝިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންނާއި ވައިގެ ސިފައިންނާއެކު ތަމްރީނުތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށެވެ.

ޔޫއެސްއެސް ކާލް ވިންސަންގެ 35 އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގައި އެ އުޅަނދު އެ ސަރަހައްދަށް 16 ދަތުރެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވިތާ ގިނަ އިރުތަކެއްނުވެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑު ޗައިނާއިން ނެގުން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު މިދިއަ ބުދަ ދުވަހުވަނީ އެމެރިކާއިން ޗައިނާގެ ސަލާމަތާ އިސްތިގުލާލަށް ގޮންޖަހައި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް