ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލް ޗެރިޓީ ރަން ބާއްވައިފި

  • ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ތެލްސީމިއާ ސެންޓަރއަށް 80,000  ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކޮށްފަ

މިއުނާ ހަސަން
@miuna_hassan

ކ. މާލެ 23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 12:52 2,068

ބީއެމްއެލް ޗެރިޓީ ރަން - ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލް ޗެރިޓީ ރަން ބާއްވައިފިއެވެ. 

މި ރަން އަކީ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީވުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ ރަންއެކެވެ.

"ބީއެމްއެލް ސްޓާފް ޗެރިޓީ ރަން" ގައި މިއަދު މޯލްޑިވްސް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަށް ވަނީ ފައިސާގެ އެހީ ދީފިއެވެ.

"އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކެމްޕޭން ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ދުވުމުގައި ބީއެމްއެލްގެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާގެ އިތުރުން ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ބީއެމްއެލް ޗެރިޓީ ރަންގެ ތެރެއިން

މިހަރަކާތް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 7:00 ގައި ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ކިލޯ މީޓަރުގެ މި ދުވުން ބައިވެރިން ނިންމާލީ ވެސް ސެންޓްރަލް ޕާކަށެވެ.

ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި މިހަރަކާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބީއެމްއެލްގެ  ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަދި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރު ރަމްޒީ ޗެކް ހަވާލު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ތެލްސީމިއާ ސެންޓަރަށް 80,000  ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. މި އެހީގެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޖަމިއްޔާއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ  ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމަށެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ރަންއާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބޭންކުގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ

" ބޭންކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ބޭންކާ އޮތް ގުޅުން ދަނީ އިތުރަށް ބަދަހިވަމުން. އަޅުގަނޑުމެން ރާވާފައި މިވަނީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ފައިދާކުރުވަނިވި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް މިއަހަރު ތެރޭ ހިންގަން. ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މިއަދު މިދައްކުވައިދިނީ މުޖުތަމައަށް އެހީވުމުގައި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިސްނެގުމާއި މިފަދަ ކަންކަމަށް ހުންނަ ޝައުގުވެރިކަން. އަދި މިފަދަ މުހިންމު ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް."

ތެލްސީމިއާ ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ އޮފިޝަލަކު ބުނީ، ބީއެމްއެލްއިން ދިން ޗެރިޓީ ފައިސާގެ ސަބަބުން އެ ސެންޓަރު ހިންގުމަށް ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލް ކުރާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެންގެ ބޭންކް" ޕްރޮގްރާމަކީ ދިވެހިންނާއި ދިވެހި މުޖުތަމައާއި ބީއެމްއެލް އާ އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދާދި ފަހުން ބޭންކުން ވަނީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 'އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު' އިފްތިތާހް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް