ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ކުޅިވަރު - ރައީސް ސޯލިހު

ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ

  • ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި އިސްތިހާރުކުރަން ބާއްވާ އިވެންޓެއް

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު 10:03 6,966

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - ރާއްޖެ އެމްވީ

ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖެޓްސްކީއެއްގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ދެ އަތޮޅެއް ޖެޓްސްކީއެއްގައި ހުރަސްކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަން އިއުލާންކުރެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި އިސްތިހާރުކުރަން ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދާނީ ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސްކޮށް، ޖެޓްސްކީގެ ހަރަކާތަކާއެކުގައި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ހަރަކާތް އޮންނަ ދުވަހަކާއި، ހަރަކާތް ބާއްވާނެ އަތޮޅެއް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ޖެޓްސްކީގައި ރައީސް ސޯލިހު ދެ އަތޮޅު ހުރަސް ކުރެއްވުމާ އެކު، ވެގެންދާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ އަތޮޅެއް ޖެޓްސްކީއެއްގައި ހުރަސްކުރެއްވި ރާއްޖޭގެ ރައީސަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ 70 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކުރަނީ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުކަމަށް ވުމާ އެކު، އެ ސިނާއަތު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ރައީސް ސޯލިހުގެ ސިޔާސަތުތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން އަލީ ވަހީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރަން ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ހެދުމާއި ރަށްތަކުގެ ބިންތައް ހަމަހަމަކޮށް އަގުކުރުމާއި، ކައުންސިލް އިދާރާ ރަށްތަކުގެ ފަންޑް އޮފީހުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ އިތުރުން މެޑިކަލް ކުޅިވަރު އަދި ކަލްޗަރަލް ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ ޖާގަ 35،000 އެނދު ބަދަލުކުރުމަކީ ވެސް ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް