ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ރެޑްވިންގސްއާއި ވަން 30 އެސްސީގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް

  • ރެޕްޓޯރސް ބީސީ ކާމިޔާބުކުރީ ރެޑްވިންގްސް ބީސީއާއި ވާދަކޮށް 73 ޕޮއިންޓް 64 ޕޮއިންޓުން
  • ވަން 30 އެސްސީ 60، ވޮލްވްސް ބީސީ 54

މިއުނާ ހަސަން
@miuna_hassan

ކ. މާލެ 20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ 18:31 1,540

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން - ހާފް ކޯޓް މޯލްޑިވްސް

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗު ރެޕްޓޯރސް ބީސީ އާއި ވަން 30 އެސްސީ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ 13 ވަނަ މެޗު ރެޕްޓޯރސް ބީސީ ކާމިޔާބުކުރީ ރެޑްވިންގްސް ބީސީއާއި ވާދަކޮށް 73 ޕޮއިންޓް 64 ޕޮއިންޓުންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓާގައި ރެޑްވިންގްގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ރެޑްވިންގްސް 13 ޕޮއިންޓް ހޯދިއިރު ރެޕްޓޯރސްއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ. ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ރެޑްވިންގްސް 15 ޕޮއިންޓް ހޯދިއެވެ. ލީޑް ކުޑަކޮށް ރެޕްޓީރސް ވަނީ މި ކުއާޓާގައި 13 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ.

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރެޕްޓޯރސް އާއި ރެޑްވިނގްސް މެޗުގެ ތެރެއިން 

ފަހު ދެ ކުއާޓާގައި ރެޕްޓޯރސްގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ރެޑްވިންގްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދިއެވެ.

ފަހަތުން އަރާ ރެޕްޓޯރސް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެ ޓީމުގެ މައާޒް މުހައްމަދު ހޯދައިދިން 23 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުން ތެރިއަކަށްވެސް ހޮވުނީ ރެޕްޓޯރސްގެ މައާޒް މުހައްމަދެވެ.

މުބާރާތުގެ 14 ވަނަ މެޗުގައި ވޮލްވްސްއާއި ވާދަކޮށް ވަން 30 އެސްސީ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އުނދަގޫކަމާއިއެކުއެވެ.

އާދައިގެ ކުޅުމެއް ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާ ވަން 30 ކާމިޔާބު ކުރީ 16 ޕޮއިންޓުންނެވެ.  މި ކުއާޓާގައި ވޮލްވްސްއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ 11 ޕޮއިންޓެވެ.

ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ވޮލްވްސްއިންވަނީ އެއް ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގަކަށް ލީޑް ކުޑަ ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ތިންވަނަ ކުއާޓާގައްޔާއި ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާގައި ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ވަން30 އިންވަނީ ލީޑް ފުޅާކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ނަތީޖާއަކީ ވަން 30 އެސްސީ 60، ވޮލްވްސް ބީސީ 54 ކެވެ. 

ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް ފެނުނު މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ވަން 30 އެސްސީގެ އިބްރާހިމް މައާޒުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް