ހޯމަ 17 ޖޫން 2019
01 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ކުޅިވަރު - މިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް 2019

މިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް އެޕްރިލް 26 ގައި، ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

  • މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް މިއަހަރު ބާއްވަނީ އެއް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 30 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 13:30 2,869

2017 ވަނަ އަހަރުގެ މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް - ޓްވިޓަރ

ބޮޑީ ބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ނޭޝަނަލް ބޮޑީ ބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް "މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް" އެޕްރިލް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާ، ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާފައި ވާއިރު، އެކެއް އެޕްރީލްވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އާހަމައަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންތައް ފުރިހަމަކުރެވޭނެއެވެ.

ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، މުބާރާތުގައި އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެވިދާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން ޖިމްއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގެ ފަރާތުންވެސް ބައިވެރިވެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ. އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7777207 ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވުމަށްވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން އެދެއެވެ.

މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް މި އަހަރު ބާއްވަނީ އެއް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހުއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގެ މަގާމު ހޯދާފައިވަނީ މުހައްމަދު ޔާމީން (ޔާމްބެ) އެވެ. އޭނާއަށް ވަނީ 50،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބިފައެވެ.

މިސްޓަ މޯލްޑިވްސްގެ މަގާމު ޔާމްބެ ހޯދީ ލައިޓް ވެއިޓް ބައިން އެއްވަނަ ޓައިޓަލް ވިނާކަން ހޯދި ޝާހީން އިބްރާހިމްއާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

މީގެއިތުރުން މި މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ވިނާއަކަށް ޔާމްބެ ހޮވިފައިވާ އިރު، އޭނާ ވަނީ ބޮޑީ ބިލްޑިން ކެޓަގަރީގެ ހެވީ ވެއިޓް ބައިންވެސް ޓައިޓަލް ވިނާކަން ހޯދާފައެވެ. ހެވީ ވެއިޓް ބައިގައި ޔާމްބެ ވާދަކޮށްފައިވަނީ ގިޔާސް އިބްރާހިމްއާ އެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ މިސްޓަ ފިޒީކްގެ އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ފާލިހު މުހައްމަދެވެ. އޭނާއަށް ވަނީ 30،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް