އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރާއްޖެ - އިންޑިއާ

އިންޑިއަން ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ''ސަމަރްތް'' ރާއްޖެގައި

  • 'ސަމްރަތް'' ރާއްޖެ އިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 13 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 03:41 1,951

އިންޑިއަން ކޯސްޓްގާޑް ''ސަމަރަތް'' - ފޭސްބުކް

އިންޑިއަން ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ''ސަމަރްތް'' ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއަން ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް (އައިސީޖީއެސް) "ސަމަރްތް'' ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ސަމްރާތް ކޯސްޓްގާޑްއާ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ގުޅިގެން މިމަހުގެ 13 އިން 17 އަށް ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި ޕެޓްރޯލް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތުދޭއެވެ.  

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، 2009 ވަނަ އަހަރުން ފަށައިގެން ހިންގާ މި ޕެޓްރޯލަކީ ސިލްސިލާކޮށް ހިންގަމުންދާ ޕެޓްރޯލްތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގޭ ޕެޓްރޯލެއްކަމަށެވެ.

މި ސަވައިލަންސް ޕެޓްރޯލްގައި ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިސާދީ ސަރަޙައްދުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަނޑުމަތީގެ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާތޯ ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފަވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ޕެޓްރޯލް ނިންމާލުމަށް ފަހު ''ސަމްރަތް'' ރާއްޖެއިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ސަމްރަތް ކޯސްޓްގާޑް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިއެޓްނާމްގެ އިތުރުން އިންޑޮނޭޝިއާގައި ވެސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ބާއްވާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ކޯސްޓުގާޑެއް ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، ރާއްޖެ ސިފައިންނާއި އިންޑީއާ ސިފައިން ގުޅިގެން ދަނީ ގިނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް  ''އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ" ނަމުގައި ދަނީ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ.

މި ތަމްރީނަކީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދުގައި އޮންނަ އަސްކަރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާއި، ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމާއި، ކައުންޓަރ އިންސަރޖެންސީ ފަދަ އޮޕަރޭޝަންތައް ދެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ ގުޅިގެން ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސަސައިޒެކެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް