އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ކުޅިވަރު - ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގައި ތިއްބެވީ ޝަވީދު ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން: ބައްސާމް

  • މިއަދު އެފްއޭއެމް ތެރޭގައި ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެއް ޝަވީދުއަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 12:23 4,949

ޝަވީދު (ކ) އަދި ބައްސާމް (ވ) - ފޭސްބުކް

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ރައީސުންނަށް ތިއްބެވީ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދު ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންކަމަށް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ރައީސުންނަށް އިންތިހާބުވެފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ޝަވީދުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު އިންތިހާބުވެފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކަމަށާއި، އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ރައީސުންނަށް ގެންނަވާފައި ތިއްބެވީ ޝަވީދު ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަމަށް ޝަވީދު އިންތިހާބުކުރައްވާފައިވަނީ އެބޭފުޅާގެ އެއްބާރުލުމާއެކު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ރައީސުންގެ ތާއީދާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

"އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހުގެ ސްޕީޗްގައިވެސް ދެންނެވިން ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ނުފޫޒްގަދަ ފަރާތަކީ ޝަވީދުއޭ. އެކަން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްލަން. ރާއްޖޭގެ 19 އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ރައީސުންނަށް ތިއްބެވީ ޝަވީދު ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން. ޝަވީދުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު މަގާމަށް އައީ. އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިހާބުވީ އެ ރައީސުންގެ ތާއީދާއެކު" ބައްސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފްއޭއެމް ހިންގުމުގައި ޝަވީދުގެ ނުފޫޒު އޮންނަކަމަށް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، މިއަދު އެފްއޭއެމް ތެރޭގައި ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެއް ޝަވީދުއަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަދުން ނަމަވެސް ކަންކަމުގައި ޝަވީދުގެ ހިޔާލު ހޯދާ ކަމަށެވެ.

ބައްސާމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނުގެ ކަލަންޑަރު އެކުލަވާލުމަށް ކްލަބްތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ޝަވީދު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޗެއާކަން ކުރައްވާފައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައްސާމް ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް