އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

ވިލިމާލޭގައި މީހުން ވަޅުލާން ފަށަނީ

  • ވިލިމާލޭގައި ވަޅުލުހުން ހުއްޓާލީ ޔާމީން ވެރިކަމުގައި

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 13:22 2,338

ވިލިމާލެ ސަހަރާ ސާފު ކުރަނީ - ފޭސްބުކް

ވިލިމާލޭ ސަހަރާގައި ހުރި ހިނަވާގެ މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އެ ސަހަރާގައި އަލުން މީހުން ވަޅުލަން ފަށާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައިބުނެފައިވަނީ ވިލިމާލޭ ސަހަރާގައި ދެ އަހަރާ ބައިވަންދެން މީހުން ވަޅުލުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ވިލިނގިލީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ސަހަރާ ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ހިނަވާގެ މަރާމާތު ކުރުމަށް ފަހު އެ ސަހަރާގައި އަލުން މީހުން ވަޅުލަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ވިލިމާލޭ ސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލުން ހުއްޓާލާފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ފެށޭ ހަފްތާގެ ތެރާގައި ސަހަރާގެ ހުރި މަރާމާތުތައް ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

ވިލިމާލޭ ސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަން ނިންމާފައިވާއިރު ސަރުކާރުން ވަނީ ސަހަރާތަކާއި މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ސަމާއު ވިދާޅުވީ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ އެކު ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް ވެސް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ރަށްތަކާއި އަތޮޅުތަކާ އަދި ސިޓީތަކުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓާނީ އެތަނެއްގައި އޮންނަ ކައުންސިލަކުން ކަމަށެވެ  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް