ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވާން 150 ވޮލަންޓިއަރުން ހުށަހަޅައިފި

  • އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންވެސް ހިމެނޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 11 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 08:58 2,064

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ ބައިތައް ރާވަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ނެގި ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރޭވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް 150 ވޮލަންޓިއަރުން ނަން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ތާރިގު ވިދާޅުވީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓަން ނިންމާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް، އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީގައި ހުންނަ ދިރާގު އޮފީސް ކުރިން ހުރި ބިމުގައެވެ. އެ ތަނުގައި އެ މިސްކިތް ބެހެއްޓެވުމަށް ނިންމީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއެވެ.

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް މިހާރު ބަހައްޓަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނާމެދު ދީނީ ބައެއް އިލްމުވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާތީ، އެކަމާމެދު ވިސްނައި މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަލްޓަން ޕާކުގައި ހުރި ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ނަގާފައި ވަނީ، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ މިސްކިތް ނެގުމަށްފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެތަނުގައި ވިންޓަ ޕާކެއް އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް