ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން

ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އަދި ވަޒީރުންގެ މާލީ ބަޔާން އާންމުކޮށްފި

  • ރައީސް ސޯލިހަށް މޭ 2018 އިން ފެށިގެން މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
IxmaealNaail

ކ. މާލެ 11 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 00:43 3,110

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު، އަދި ކެބިނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މިނިސްޓަރުންގެ މާލީ ބަޔާން އާންމު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކޮށްފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް އާއި، ކެބިނެޓުގައި ތިއްބަވާ 19 މިނިސްޓަރުންގެ އިތުރުން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ މާލީ ބަޔާނެވެ. ހާމަކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ވޭތުވެދިޔަ ހަ މަސްދުވަހު އެ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އާމްދަނީ އާއި އެ ބޭފުޅުންގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި މުދަލާއި ވިޔފާރީގެ މަސްލަހަތުތަކުގެ އިތުރުން އެ ބޭފުޅުންގެ ދަރަންޏެއް އޮތްނަމަ އެކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ މާލީ ބަޔާނުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނަށް މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާއި ހަމައަށް ހިނގި ހަ މަސްދުވަހު މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 1 ބަނޑާރަ ގޯތި (ނޫރާނީ/ ޅ. ހިންނަވަރު) އޮތް އިރު އެމަނިކުފާނުގެ ދަރަންޏެއް ނެތެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމަށް މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ ހަމައަށް ހިނގި ހަ މަސް ދުވަހު މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 1.7 މިލިއަން  ރުފިޔާއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނެނީ، ޏ. ފުވައްމުލައް، މިލޭނިއަމް އާއި ހުޅުމާލެ ވަން އެވެނިއުއިން ދެ ފްލެޓާއި، ދެ ކާރު އަދި ހަ ސައިކަލް ހިމެނެއެވެ. މި ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު 17.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މާލީ ބަޔާނުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނެތެވެ.

ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އަދި މިނިސްޓަރުންގެ އިތުރުން ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް މާޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ސިޔާސީ މަޤާމުތަކާ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަލީ ބަޔާން ހާމަ ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 16 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް