ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ކުޅިވަރު - ދިވެހި ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން

މިއަހަރުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ފަށާނީ ޖޫން މަހު: އެފްއޭއެމް

  • ޖޫން މަހު ސީޒަން ފަށަން ނިންމީ ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފައި

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 9 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 21:45 1,274

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް (ވ) އަދި ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ޖަވާޒް (ކ) - މިހާރު

ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ޖޫން މަހު ފަށަން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެފްއޭއެމުން މިހެން ނިންމާފައިވަނީ ޖޫން މަހު ސީޒަން ފަށައިފިނަމަ، ކުޅުންތެރިންނަށް އަދި ފުޓުބޯޅައަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވާނެކަމަށް ފުޓުބޯޅަ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުންދަނިކޮށެވެ.

ޖޫން މަހު ސީޒަން ފަށަން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީން ތަކުރާރުކޮށް އެފްއޭއެމްގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެފްއޭއެމްގެ އެއްބާރުލުމެއް މިކަމުގައި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ނޫހަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ، ޖޫން މަހު ސީޒަން ފެށުމަށް ނިންމީ ކްލަބްތައް އެކަމަށް ބޭނުންވާތީ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބްތަކުގެ މެޖޯރިޓީ ތާއީދު ލިބުނު ކަމަށެވެ.

ޖަވާޒް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޖޫން މަހު ސީޒަން ފެށުމަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ފިޔަވާ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ހުރިހާ ކްލަބަކުން ވަނީ ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

އެފްއޭއެމުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިއަހަރު ސީޒަން ފަށާނީ ޗެރިޓީ ޝިލްޑް މެޗުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ޗެރިޓީ ޝިލްޑް މެޗު ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލަށް ބަދަލުކޮށް، އެ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަން ތ.ތިމަރަފުށި އަދި ލީގު ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް