ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ކުޅިވަރު - ކްރިކެޓް

ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމުގައި ސްރީ ލަންކާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުން: ނައިބް ރައީސް

  • ސްރީލަންކާއާއެކު ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 8 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 21:45 2,041

ސްރީލަންކާ ސަފީރާ ނައިބްރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން - ރައީސް އޮފީސް

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމުގައި ސްރީ ލަންކާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމަށް ސްރީލަންކާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މޭޖަރ ޖެނެރަލް ރިޓަޔަޑް ބީ. އާރ. ޑަބްލިޔު. އާރ. އޭ. ބީ. ތޮރަޑެނިޔައާއެކު ހޯމަ ދުވަހު ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ވަނީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމުގައި ސްރީ ލަންކާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ސަމާލުމެއްދީ، ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމުގެ މުހިންމު ކަންކަންވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް