ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ކުޅިވަރު - ސްޕެނިޝް ލަލީގާ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ: ބާސާއަށް މުހިންމު މޮޅެއް، ރެއާލް ބަލިވެއްޖެ

  • ރެއާލް ބަލިވީ ސޮސައިޑާޑް އަތުން 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން
  • ބާސާ މޮޅުވީ ގެޓާފޭއާ ވާދަކޮށް 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 7 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 09:56 2,199

ބާސާގެ މެސީ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ - ޓްވިޓަރ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ބާސެލޯނާ މުހިންމު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާސާ މޮޅުވީ ގެޓާފޭއާ ވާދަކޮށް 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ގެޓާފޭ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދިޔައީ ބާސާއިންނެވެ. އެގޮތުން 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސާއިން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ލިއޮނެލް މެސީއެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ބާސާގެ ފަރާތުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، 39 ވަނަ މިނެޓުގައި ލުއިސް ސުއަރޭޒް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ގެޓާފޭއިން ވަނީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާޞުކޮށްދިނީ އެންހަލް ރޮޑްރިގޭޒްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޖައިމް މަޓާއެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެންވެސް ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ ބާސާއިންނެވެ. އެގޮތުން މިހާފްގައިވެސް އެޓީމަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ހާފްގައި ގެޓާފޭއަށްވެސް ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށްވެސް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ބާސާ އޮތީ ކުޅުނު 18 މެޗުން ލިބުނު 40 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ގެޓާފޭ އޮތީ ކުޅުނު 18 މެޗުން ލިބުނު 25 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް ބަލިވީ ރެއާލް ސޮސައިޑާޑްއާ ވާދަކޮށް 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރެއާލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި ސޮސައިޑާޑްއިން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ވިލިއަން ޖޮސޭއެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ރެއާލުން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް އެޓޭކްތައްވެސް ވަރުގަދަ ކުރިއެވެ. އެގޮތުން ފުލުފުލުގައި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އެޓީމުން ވަނީ ސޮސައިޑާޑްގެ ގޯލަށް ފޮނުވާލާފައެވެ.

މި ހާފްގައި ސޮސައިޑާޑްގެ ފަރާތުންވެސް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، އެ ހަމަލާތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެންވެސް ރެއާލުން ފުލުފުލުގައި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ސޮސައިޑާޑްގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ވަނީ ފޮނުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން 83 ވަނަ މިނެޓުގައި ރުބެން ޕާޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ފަހު 10 މިނެޓު ތެރޭގައިވެސް ރެއާލްގެ ފަރާތުން ހަމަލާތަކެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ފަރަގު ކުޑަކުރަންވެސް ސޮސައިޑާޑްއިން އެޓީމަށް ފުރުސަތެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ރެއާލް އޮތީ ކުޅުނު 18 މެޗުން ލިބުނު 30 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައެވެ. މެޗުން މޮޅުވި ސޮސައިޑާޑް އޮތީ ކުޅުނު 18 މެޗުން ލިބުނު 22 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 11 ވަނައިގައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އާއި ސެވިއްޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ސެވިއްޔާއިންނެވެ. މި ލަނޑު 37 ވަނަ މިނެޓުގައި ބެން ޔެޑާއެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން އެންޓޯނިއޯ ގްރިޒްމަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެޓްލެޓިކޯއިން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު އެޓްލެޓިކޯ އޮތީ ކުޅުނު ކުޅުނު 18 މެޗުން ލިބުނު 35 ޕޮއިންޓާއެކު ބާސާގެ ފަހަތުން ދެވަނައިގައެވެ. ސެވިއްޔާ އޮތީ އެޓްލެޓިކޯގެ ފަހަތުން 33 ޕޮއިންޓާއެކު ތިންވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް