ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 18:24
މަރުވި ތުރުކީ މީހެއްގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން
މަރުވި ތުރުކީ މީހެއްގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން
ގޫގުލް
ރަޝިއާ
ރަޝިއާގެ ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ތުރުކީގެ ސިފައިންގެ ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
މިއީ އެކްސިޑެންޓެއް ކަމަށް ދެ ގައުމުން ވެސް ބުނޭ

ރަޝިއާގެ ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ތުރުކީގެ ސިފައިން ތިން މީހުން ސީރިޔާގައި މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މި ހަމަލާ ދެގައުމުންވެސް ސިފަކޮށްފައިވަނީ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ގޮތުގައެެެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އުތުރު ސީރިޔާގައި ހިނގި މި ހާދިސާ ދެގައުމުން ވެސް އެއީ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރިއަސް ހަމަނުޖެހުން ތަކަށް ވަނީ އިތުރު ދިރުމެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ތުރުކީން މަދަދު ދޭ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ރަޝިއާއިން މަދަދު ދޭ ސަރުކާރުގެ ސިފައިންނާ ދެމެދު ވަނީ އާ ހަމަލާތަކެއް ފެށިފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ދިން ވައިގެ ހަމާލާގައި ތުރުކީގެ ސިފައިން މަރުވުމާ ގުޅިގެން ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑީމިއާ ޕުޓިން ވަނީ ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އަށް ގުޅުއްްވާ މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ހަ އަހަރުވެފައިވާ ސީރިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީންވެސް މަދަދުވެރިވާ ފަރާތް ތާފަތު ވިޔަސް ދެގައުމުންވެސް އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމަށް އެއްބާރުލުން ދީގެން ސީރިޔާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް