ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް

އެވިއޭޝަން ދާއިރާއަށް ނިކުންނަން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމެއް ތަޢާރަފް ކުރަނީ

  • ސްކީމް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ މުއައްޒިފުންގެ ދަތި ކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުން
  • އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގޮވާލެއްވި

ކ. މާލެ | 8 ޑިސެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 21:50 | 3,362

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ - ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް، "ނެކްސްޓް ޖެން އޭވިއޭޓާސް"ގެ ނަމުގައި ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމެއް ތަޢާރަފް ކުރައްވާނެކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އާއިޝަތު ނަހުލާ އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ބައިނަލް އަޤްވާމީ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ގާބިލު މުވައްޒިފުން ނެތުން ކަމަށެވެ. އަަދި ސްކީމް ތަޢާރަފް ކުރުމުން އެކަން ހައްލުވެގެން ދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. 

މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެތެރޭގެ އުދުހުމުގެ އަގުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ވައުދު ފުއްދުމަށް ބޭނުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެސް އޮތް "އޯޕަން ސްކައިސް" ޕޮލިސީގެ ދަށުން މި ސިނާއަތުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރު ކުރުން ކަމުގައި ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. 

މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއް ހަމައަކަށް ގެނައުމަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށައަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހާރު އޮތް ގާނޫނަކީ ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުމާއި ނުބައްދަލު ގާނޫނެއް ކަމަށް ވެސް އެކަމަނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

މިނިސްޓަރ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތާއި، އާންމުންނަށް ސީ ޕްލޭންގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި ކުރަން ވިސްނާފައިވާ ކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އުފެންދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން އޭވިއޭޝަން ސިނާއަތަކީ އިގްތިސާދުގެ 40 ޕަސެންޓު ހިއްސާވާ ސިނާއަތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.