ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ކުޅިވަރު - އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމް

ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއަކީ ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރުން ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް: އާތީ

  • ކުޅެން ބޭނުންވެފައި ތިބި ކުދިންގެ ކުރި ހިތްވަރުގެ ނަތީޖާ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 27 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 07:42 1,656

އާތީ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެނީ - ސަމާހު

ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިމެންސް ކުއަޑްރަންގިއުލާ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ލިބުނީ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކުރި ހިތްވަރުން ކަމަށް އަންހެން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފިއެވެ.

އަންހެން ގައުމީ ޓީމު ރާއްޖެ އައުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ކޯޗު އާތީ ބުނީ ގައުމީ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔަބީއަކީ ފާޑު ކިޔުންތައް ކުރިމަތިވިޔަސް، ކުޅެން ބޭނުންވެފައި ތިބި ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާތީ ބުނީ މި ކާމިޔާބީއާއިއެކު ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަކީވެސް އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދެވޭނެ ފެންވަރުގެ ޓިމެއްކަން އެނގިގެންގޮސްފި ކަމަށެވެ.
"ކުޅުންތެރިންގެ ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ވެސް އުއްމީދަކީ އެހެން ހުރިހާ ކަމެކޭ އެއްގޮތަށް މިކާމިޔާބީ ހޯދުމާއި އެއްކޮށް ހުރިހާ ފަރާތަކުން އަންހެން ކުދިންނަށް (ކުޅުންތެރިންނަށް) އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދީގެން އިތުރު ކާމިޔާބިއަށް ދިއުން،" އާތި ބުންޏެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމް އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިމެންސް ކުއަޑްރަންގިއުލާ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ހޯދާފައި ވަނީ 2-1 ނަތީޖާއަކުން އިންޑޮނީޝިއާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. 

އޯގަސްޓް މަހު ނިމިދިޔަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އިންޑޮނީޝިއާ އަތުން 0-6 އިން އަންހެން ޓީމު ބަލިވި އިރު، ދާދި ފަހުން ނިމުނު އޮލިމްޕިކް ކޮލިފައިންގައި އިންޑޮނީޝިއާއާ ވާދަކޮށް ރާއްޖެ ބަލިވީ 1-3 އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް