ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ކުޅިވަރު - ޕްރިމިއާ ލީގު

ޕްރިމިއާ ލީގު: ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު، ޔުނައިޓެޑު އެއްވަރުވެއްޖެ

  • ވަޓްފޯޑް އަތުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • ޔުނައިޓެޑު އެއްވަރުވީ ޕެލަސްއާ ވާދަކޮށް 0-0 އިން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 25 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 09:10 1,647

ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ - ޓްވިޓަރ

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ ވަޓްފޯޑްއާ ވާދަކޮށް 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ވަޓްފޯޑް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ ލިވަޕޫލުންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ދިޔައީ ވަޓްފޯޑްގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލިވަޕޫލަށް ލީޑު ނެގުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވިއެވެ. ވަޓްފޯޑަށްވެސް ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލީޑު ނެގުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ލިވަޕޫލުން އެޓީމުގެ އެޓޭކްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރިއެވެ. އެގޮތުން 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ސާޑިއޯ މާނޭގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މުހައްމަދު ސަލާހު ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ލިވަޕޫލުން ދިޔައީ ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ. އެގޮތުން 78 ވަނަ މިނެޓުގައި އެލެގްޒެންޑްރާ އާނޯލްޑް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. އެޓީމުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު އިތުރުވަގުތުގައި ކާމިޔާބުކުރީ ރޯބާޓޯ ފިރްމީނިއޯއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ލިވަޕޫލް އޮތީ ކުޅުނު 13 މެޗުން ލިބުނު 33 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ވަޓްފޯޑް އޮތީ ކުޅުނު 13 މެޗުން ލިބުނު 20 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ނުވަ ވަނައިގއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑު އެއްވަރުވީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ ވާދަކޮށް 0-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޔުނައިޓެޑު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ އެޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން ލަނޑު ޖެހުމަށްވެސް އެޓީމުން ދިޔައީ ފުރުސަތު ހޯދަމުންނެވެ.

މި ހާފުގައި ޕެލަސް އަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން މާ އެދެވޭ ގޮތުގައި އެޓީމަށް ބޭނުންކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގައިވެސް ދެޓީމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޔުނައިޓެޑަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ކުޅުނު 13 މެޗުން ލިބުނު 21 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައެވެ. ޕެލަސް އޮތީ ކުޅުނު 13 މެޗުން ލިބުނު ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 15 ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް