ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ކުޅިވަރު - މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް

އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގަދަ ހަތަރެކަށް އެރިދާނެ: މޮރީނިއޯ

  • ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލުގެ އަށް ވަނައިގަ
  • ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 25 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 09:46 1,407

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު މޮރީނިއޯ - ގޫގުލް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓަޑްއަށް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެކަށް އެރިދާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މޮރީނިއޯ ބުނެފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް މި ވަގުތު އޮތީ ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލުގެ އަށް ވަނައިގައެވެ. މޮރީނިއޯ ބުނެފައިވަނީ މިހާރު އޮތް ފަރަގު ބޮޑު ކަން އޭނާއަށް އިނގޭ ކަމަށެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް ވަނީ އިތުރަށް އަށް ޕޮއިންޓު ހޯދާފައެވެ.

މޮރީނިއޯ ބުނީ ޑިސެމްބަރު މަހު އަށް މެޗު ކުޅޭ އިރު ސައުވީސް ޕޮއިންޓު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހަތަރު ވަނަޔަށް ވާސިލު ވެވިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ ވާދަވެރި ސިޓީ އާއި ކުޅެގެން 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ޔުނައިޓެޑް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް