އަންގާރަ 21 މެއި 2019
02 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 16
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރޭވުމުގެ ކުރިން އެ މިސްކިތުގެ ހިރިގަލަށާއި ވަކަރުތަކަށް ފަރުވާދޭން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ

  • ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ ބައިތައް މިހާރު ހުރީ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި
  • މިސްކިތް ހުރި ތަނުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ވިންޓަރ ޕާކެއް އަޅާފައި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 23:36 1,836

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ ބައިތައް -

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރޫޅާލާފައިވާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރޭވުމުގެ ކުރިން އެ މިސްކިތުގެ ބައިތަކަށް ފަރުވާދޭން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ޔުމްނާ މައުމޫނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ ބައިތައް މިހާރު ހުރީ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ކަމަށާއި، އެ މިސްކިތް އަލުން ރޭވުމުގެ ކުރިން އެ މިސްކިތުގެ ހިރިގަލަށާއި ވަކަރުތަކަށް ފަރުވާދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ސަލްޓަން ޕާކުގައި ކުރިން ހުރި ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޫޅާލުމަށް ފަހު އެތަނުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވިންޓަރ ޕާކެއް އަޅާފައިވާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށުގައި ހުރި ތަރިކަ އާއި، ދުވަސްވީ ބިނާތަކާއި، އާސާރު އެކުލެވޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ބައްޓަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުވަނީ ވައުދުވެޑައިގެންފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް