ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ބާޒާރު ބެލުމަށް ކަރީނާ އާއި ސައިފް އެކުގައި

  • އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި ވަނީ ކަރީނާ އަށް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 29 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 19:31 2,413

ކަރީނާ ކަޕޫރު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ފިލްމް "ބާޒާރު"ގެ ޚާއްސަ ސްކްރީނިން އަށް ސައިފް އާއި އެކު އޭނާގެ އަންހެނުން ކަރީނާ ކަޕޫރު ގޮސްފިއެވެ.

 ފިލްމް ބެލުމަށް ކަރީނާ ދިއުމުން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި ވަނީ އޭނާ އަށެވެ.

އެ ފިލްމް ބަލަން ދިޔައިރު ކަރީނާ ލާފައި ވަނީ ހުދު ކުލައިގެ ޖިންސަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ޓޮޕެކެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ދިޔަ ނަމަވެސް ކަރީނާ ފެނުމުން ސައިފް އަށް މީޑިއާގެ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިފަ އެއް ނުވެއެވެ. 

މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މި ކްރައިމް ތްރީލާ ގައި ސައިފް އާއި ރާދިކާގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެން ދާނީ ރޯހަން މެހެރާ އާއި ޗިތްރަންގަޑާ ސިންގްއެވެ. އަދި މި ފިލްމަކީ މި ދެ ތަރިންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް