ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ކަޕިލް ޝަރްމާގެ ކައިވެނި ޑިސެމްބަރު 12 ގައި

  • ކައިވެނި ކުރަނީ ގިނީ ގެ އުފަން ރަށުގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 24 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 12:34 1,327

ކަޕިލް ޝަރްމާ އޭނާ ހޯސްޓް ކުރި ޝޯގައި - ގޫގުލް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރްމާ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކައިވެނިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

ކަޕިލް އޭނާގެ ޒަމާންވީ ލޯބިވެރިޔާ ގިނީ ޗަތުރަތު އާއި ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޖަލަންދަރުގައެވެ. ޖަލަންދަތަކީ ގިނީގެ އުފަން ރަށެވެ.

"ކައިވެނި އޮތީ ޑިސެމްބަރު 12 ގައި ޖަލަންދަރުގައި. އެއީ ގިނީގެ އުފަންރަށް. އަހަރުމެން ބޭނުންވަނީ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ވަރަށް ކުޑަކޮށް ބާއްވަން. އެކަމަކު ގިނީ އަކީ އެ އާއިލާގައި ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅު. އެހެންވެ އޭނާގެ އާއިލާ ބޭނުންވަނީ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ކުލަގަދަކޮށް ބާއްވަން. އަހަރެންގެ މަންމަ ވެސް ބޭނުންވޭ ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ވަރަށް ބޮޑުކޮށް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ބާއްވަން،" ކަޕިލް ބުންޏެވެ.

ކަޕިލް ބުނެފައިވަނީ މި ކައިވެންޏާއި މެދު އޭނާ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް އޭނާގެ މަންމަގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ ހިނިތުންވުން ފެނުމުން މާ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި ކައިވެނީގެ ރިސެޕްޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 14 ގައެވެ.

ކަޕިލް ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވާން ފަށާފައި މި ވަނީ ހުއްޓާލައިފައިވާ އޭނާގެ ކާމިޔާބު ޓީވީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯ" ގެ އާ ސީޒަނަކާ އެކު ވަރަށް އަވަހަށް ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލު ކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް ހިއްސާކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް info[email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް