ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ނަމަސްތޭ އިންގްލެންޑް: 3 ދުވަހުން 5 ކުރޯޑަށް އަރައިފި

  • ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5.25 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައި ވޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 22 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 21:18 1,132

ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ އާއި އަރުޖުން ކަޕޫރު - ގޫގުލް

އަރުޖުން ކަޕޫރާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ނަމަސްތޭ އިންގްލެންޑް" ވަނީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5.25 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

ވިޕުލް އަމްރުތުލާލު ޝާހު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް މިމަހުގެ 18 ގައި ރިލީޒް ކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްދާ ނަވްރާތުރީ ފެސްޓިވަލްގެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށްވާ ދަސުހްރާ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ދޭ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މި ފިލްމްގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައި ވަނީ ޕަންޖާބް އަދި ލަންޑަންގައެވެ މި ފިލްމަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ އަކްޝޭ ކުމަރާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ފިލްމް "ނަމަސްތޭ ލަންޑަން" ގެ ސީކުއެލް އެކެވެ.

"ނަމަސްތޭ އިންގްލެންޑް" އަކީ އަރުޖުން އާއި ޕަރިނީތީ އެކުގައި ކުޅޭ ދެވަނަ ފިލްމެވެ. މި ދެ ތަރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެފައި ވަނީ މި ދެ ތަރިން ވެސް ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެން ދިޔަ ފިލްމް "އިޝަގް ޒާދޭ" ގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް