ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ކޮފީ ވިތް ކަރަންގެ ގެސްޓަކަށް އާމިރުޚާން އާއެކު އަންނަނީ ކާކު؟

  • މި އެޕިސޯޑްގައި އާމިރް ޚާން އާއި އެކު ފެނިގެން ދާނީ މަލައިކާ އަރޯރާ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 16 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 20:07 2,888

އާމިރު ޚާން އާއި ކަރަން ޖާޯހަރު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކޮފީ ވިތް ކަރަން" ސީޒަން 6ގެ ގެސްޓުންނަށް ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އަދި އާލިއާ ބަޓް، އަކްޝޭ ކުމާރު އަދި ރަންބީރު ކަޕޫރަށް ފަހު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ އެކްޓަރ އާމިރް ޚާން އާއި އެކު ދެން އަންނަ އެޕިސޯޑް ޝޫޓް ކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޝޯގެ ހޯސްޓް ކަރަން ޖޯހަރު ބުނެފިއެވެ.

މި އެޕިސޯޑްގައި އާމިރް ޚާން އާއި އެކު ފެނިގެންދާނީ މަލައިކާ އަރޯރާ އެވެ.

ކަރަން ވަނީ ކޮފީ ތައްޓެއް ހިފައިގެން އާމިރް ޚާން އިން ފޮޓޯއެއް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައި ވަނީ "އާމިރު ޚާން އިން ދަ ކޮފީ ހައުސް" އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަރަން ވަނީ މަލައިކާ އާއި އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އޭނާގެ އިސްންޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. ކަޅު ހެދުމެއްގައި މަލައިކާ ފެނިގެން ދަނީ ވަރަށް ވެސް ރީތި ކޮށެވެ.

ސްޓާ ވޯލްޑުން ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ކޮފީ ވިތް ކަރަން" ސީޒަން 6 ޕްރިމިއަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް