ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ލުއި ޚަބަރު - ރާއްޖެ ޓީވީ

އަޖައިބެއް ފަދަ ވާހަކައިގެ ވީޑީއޯއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުގު ހުއްޓިއްޖެ!؟

  • ވީޑީއޯއިން ފެންނަނީ ފާހަގައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މުއާ ދެއްކި ވާހަކައެއް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 19:29 16,935

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުއާ ދެއްކި ވާހަކައިގެ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ވޯޓުގެ ފާހަގައާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒު އަލީ (މުއާ) ޕީޕީއެމް މުޒާހަރާގައި ދެއްކި ވާހަކައާ ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީން ޓްވިޓާ އާންމު ކުރި ވީޑިއޯއަށް އެތައް ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ޓްވީޓާއިން އާންމު ކުރި ވީޑީއޯގައި މުއާޒު ވިދާޅުވަނީ ވޯޓު ކަރުދާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރާ ދިމާލުގައި މީހަކު ޖެހި ފާހަގައެއް، އޭނާ ބަލައިގެން ހުއްޓާ، ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު ދޭކަށް އެ ފާހަގަ ވެއްޓިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށް މުއާ ދެއްކި އެ ވާހަކަ ރާއްޖެޓީވީން އާންމު ކުރުމާއެކު އެ ވާހަކައާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑީއާގައި މުއާއަށް ގެންދަނީ ސުވާލުތަކެއް އަމާޒު ކުރަމުންނެވެ. މުއާގެ ވާހަކައަކީ އަޖައިބެއްފަދަ ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވުމުން ވޯޓުލި ދުވަހު އެކަން ފެންމަތި ނުކުރީ ކީއްވެތޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހުން ދަނީ ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް