ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ހެލިކަޕްޓަރ އީލާގެ ފެށުން ހީކުރިވަރެއް ނުވި

  • ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 75 ލައްކަ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 21:15 2,637

ކާޖޮލް - ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ކާޖޮލްގެ ފިލްމް "ހެލިކޮޕްޓަރ އީލާ" ގެ ފެށުން އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 75 ލައްކަ އެވެ.

ޕްރަދީޕް ސަރުކާރު ޑައިރެކްޓްކޮށް ކާޖޮލްގެ ފިރިމީހާ ކޯ ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވާ "އީލާ" ގައި ކާޖޮލް ފެންނާނީ ލަވަ ކިޔުންތެރިއެއްގެ ރޯލުންނެވެ. މިފިލްމަކީ އެކަނިވެރި މައެއްގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައި ދޭ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމުގައި މަޖުބޫރުން ކުރާ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ލިބި އެ ކައިވެނި ރޫޅެއެވެ. އަދި އެ ކަނިވެރި މައެއްގެ ގޮތުގައި ދަރިފުޅު ބޮޑުކުރުމަށް ކާޖޮލް މަސައްކަތް ފަށައެވެ. އަދި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ލަވަކިޔުމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކޮށް ހުވަފެން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

އީލާ އަކީ ގުޖްރާތީ ޕްލޭ އެއް ކަމަށްވާ "ބެޓާ، ކާގްދޯ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އުފެއްދި ފިލްމެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް