ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ކުޅިވަރު - ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު

ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކު އައި ގައުމީ ޓީމަށް މާޔޫސްކަން!

  • ބޯނަސް ފައިސާ ވެސް ޙަވާލު ނުކުރޭ
  • ކުޅުންތެރިން ވަނީ މާޔޫސްވެފައި

އަހުމަދު ފައިރޫޒު
Ahmed_Fairoox

ކ. މާލެ 11 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:05 2,132

ސާފު ފައިނަލް މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ - އިމޭޖަސް.އެމްވީ

ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕާ އެކު އައި ގައުމީ ޓީމަށް އެފްއޭއެމާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނެތުމުން ކުޅުންތެރިން މާޔޫސްވެއްޖެއެވެ.

އެފްއޭއެމާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅާލުމެއް ލިބިފައި ނުވާއިރު މުސާރަ އާއި ބޯނަސް ވެސް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފްއޭމުން ބުނަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ ކަމަށާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މުސާރަ ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މުސާރަ އާއި ބޯނަސް ވެސް ހަމަނުޖެހޭ އިރު ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މިދިޔަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ އަދި ނުލިބެއެވެ. އަދި އެފްއޭއެމުން ވެސް ފައިނަލަށް ދިއުމުންނާއި ތަށި ހޯދުމުން ވަކިވަކި ބޯނަސްތަކެއް ދޭން ވައުދުވި ނަމަވެސް އެކަން ވެސް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ލިބުނު އިނާމް ފައިސާ ކަމަށްވާ 50،000 ޑޮލަރު (771،000ރ.) ގެ ތެރެއިން ވެސް ބައެއް، ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ކުޅުންތެރިންގެ ގާތުގައި ބުނި ނަމަވެސް މުބާރާތަށް ފަހު އެވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ.

ރާއްޖެ ފުޓުބޯޅަ ކުލަބުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމީޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިން އެފްއޭއެމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން 2008 ވަނަ އަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމުން، އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް 200،000ރ. ބޯނަހެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވަން ނިންމެވިއެވެ. އެ ފައިސާގެ ޗެކް ކުޅުންތެރިންނާއި ޙަވާލުކުރީ އެއާޕޯޓުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދިން އެހީއާ އެކު ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޖުމްލަ ތިންލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ބޯނަހެއް ލިބުނެވެ.

ސަރަހައްދުގެ މުބާރާތުގެ ފަޚުރުވެރި ރަންވަނައާ އެކު ގައުމީ އެނބުރި ގައުމަށް އައުމާއެކު މަރުޚަބާ ކިޔާފައި ވަނީ ވަރަށް ވަދުކޮށެވެ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަކާ ދިމާކޮށް ގައުމީ ޓީމު ރާއްޖެ ގަނައުމުގެ ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ މަރުޚަބާއެއް ކިޔާފައެއް ނުވެއެވެ.

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ހުޅުވަން ގެނައި އިއްތިހާދު އެއާވޭޒްގެ އޭ 380 ގެ ބޯޓުން ޓީމު ގެނެސް، އެއާޕޯޓުން މަރުހާބާ ކީ ރަންވޭ ހުޅުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން މެންދުރުފަހުން ފެށިގެން އާއްމުން ބްރިޖް ދޮށަށް އެއްވި ނަމަވެސް، އެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ޓީމު މާލެއާ ހަމައަށް ފޯރީ އިރުއޮއްސުނު ފަހުންނެވެ. އެހެންވެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެތަނުން ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

ރާއްޖެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ސަރަހައްދުގެ ތައްޓާ އެކު އައުމުން ވަނީ އާދަޔާހިލާފު މަރުހަބާއެއް ވެސް ކިޔައިފައެވެ. ވީއައިޕީން ރައީސް މައުމޫން މަރުހަބާ ދެންނެވިއިރު އެއާޕޯޓުން މާލެ ގެނައީ ހާއްސަ އުޅަނދެއްގައެވެ. އަދި މާލޭ ރަސްމީ ފާލަމުން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވަކިވަކިން މަރުހަބާކީ އިރު މާލޭގެ ބޮޑުމަގުތަކުގައި ލޮރީ ބުރެއް ބޭއްވިއެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުތަށް ފަހު 2008 ގައި ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ސަރުކާރުން ހާއްސަ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އެވެ. މި ފަހަރު އަދި އެފަދަ ރަސްމީ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ބުނީ މާލެ އައި ދަތުރަށް ފަހު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމްއާ ވެސް ރަސްމީކޮށް ބައްދަލުނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް