ޖުވާކުޅުން
ދިވެހިންތަކެއް ލަންކާގައި ޖުވާ ކުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި
 
ޖުވާ ކުޅޭ ވީޑިއޯ ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ
 
ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ އެދިފަ
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ކ. މާލެ |
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ: ޖުވާ ކުޅޭ ވީޑިއޯ ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސްރީ ލަންކާގައި ދިވެހިންތަކެއް ޖުވާ ކުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލައިދިނުމަށް ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އަންގާރަ ދުވަހު ފުލުހަށް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައާއެކު، ޖުވާ ކުޅެން ދިވެހިންތަކެއް ތިބޭ ވީޑިއޯއެއް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

އެ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި އައްޑޫ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ، ހަތަރު ދިވެހިން ކެސީނޯއެއްގެ އެތެރޭގައި ތިބެ އެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކު ޖުވާ ކުޅޭ މަންޒަރު ވެސް ފެނެ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފަށް ފޮނުވި ސިޓީ ރާއްޖެއެމްވީއާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ބަގަރާ ސޫރަތުގެ 219 ވަނަ އާޔަތާއި، އަލް މާއިދާ ސޫރަތުގެ 90 ވަނަ އާޔަތުގެ އާޔަތާއި 91 ވަނަ އާޔަތުން ޖުވާ ކުޅުމަކީ ހަރާމްކުރައްވާފައިވާކަމެއްކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން ޖުވާ ކުޅުމަކީ އެއް އަހަރާއި ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނަ ކުށެއް ކަމަށް ވެސް ބަޔާން ކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެ ސިޓީގައި ވަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ދިވެހިންނަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް އެދިފަ އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް