ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

އަރުޖުން ކަޕޫރު ކައިވެނި ކުރާނެ މީހަކު މާމަ ދައްކައިފި

  • ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާއަކީ އެންމެ ގުޅޭ މީހާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 12:04 3,743

އަރުޖުން ކަޕޫރު - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަރުޖުން ކަޕޫރު ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާގެ އުފަންދުވަހު އޭނާގެ މާމަ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަރުޖުން ވެސް ވަނީ އޭނާގެ އުފަންދުވަހު މާމަ ލިޔެފައިވާ ނޯޓް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ބޮމްބޭޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓްވިއު އެއްގައި އަރުޖުން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ މާމަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ނަމަސްތޭ އިންގްލެޑް" ގެ ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ އަކީ ކައިވެނި ކުރުމަށް އެންމެ ގުޅޭ މީހާ ކަމަށެވެ.

އަރުޖުން ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ 33 ވަނަ އުފަންދުވަހު އޭނާގެ މާމަ "އިންޒާރެއް" ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަރުޖުން ބުނެފައި ވަނީ މާމަގެ އިހުސާސްތައް މީގެ ކުރިން އެހާ ސީދާ ގޮތެއްގައި ހާމަނުކުރާ ކަމަށާއި ކައިވެނީގެ ވާހަކަ މީގެ ކުރިން ދައްކަނީ މަޖަލަށް ކަމަށެވެ.

މާމަ އޭނާގެ ކިބައިން އެދިފައި ވަނީ ވަރަށް މަދު ކަމަކު ކަމަށާއި މާމަގެ އެ އެދުން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ފުއްދައި ދޭނެ ކަމަށް އަރުޖުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަރުޖުންގެ ކައިވެންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ކައިވެނީގެ މުހިއްމުކަން އޭނާ ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި ކައިވެނި ކަންކަން ހަމަޖެހުމުން އެކަން ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަރުޖުން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ކޮއްކޮމެން، އަންޝުލާ ކަޕޫރާއި، ޖާންވީ ކަޕޫރު އަދި ހުޝީ ކަޕޫރުގެ ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ކައިވެނި ކުރަން ވަގުތު އެބަ އޮތް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ދާދި ފަހުން ކަޕޫރު އާއިލާއިން ވަނީ ދެ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައި ކަމަށާއި (މޮހިތު މަރްވާ އަދި ސޯނަމް ކަޕޫރު) އެހެންކަމުން އާއިލާގެ މެންބަރުން ތިބޭނީ ވަރުބަލިވެފައި ކަމަށާއި އިތުރު ކައިވެންޏަކަށް ތައްޔަރުވާން އާއިލާއަށް ވަގުތު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަރުޖުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް