ޓްރަމްޕް އިޒްރާއީލަށް ވަޑައިގަ
ޓްރަމްޕް އިޒްރާއީލަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 15 ގައި
ރުޝްދާ ރަޝީދު
ކ. މާލެ |
އިޒްރާއީލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ
ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިޒްރާއީލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވައިޓްހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު ޝޯން ސްޕައިސަރ ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

 

ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސްޕައިސަރ ވިދާޅުވީ މި ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 15 ގައި ކަމަށެވެ.

 

ސްޕައިސަރ ވިދާޅުވީ އިޒްރާއީލަކީ މެދު އިރުމަތީގައި އޮތް ހަމައެކަނި ޑެމޮކްރެޓިކް ގައުމު ކަމަށާއި އިޒްރާއީލާއެކު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެެއްވުމަށް ޓްރަމްޕް އިސްކަންދެއްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ، އަސްކަރީ އަދި އިންޓެލިޖެންސްގެ ދާއިރާގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ ދަތުރުފުޅަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

މި ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުން މެދުއިރުމަތީގެ ގިނަ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ހޫނުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ގިނަ އެނަލިސްޓުން ދެކެއެވެ. އެގޮތުން، އިރާނާއި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން އިޒްރާއީލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ޖެރޫސެލަމަށް ބަދަލުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އިޒްރާއީލާ އެއްކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ނިންމުންތައް ނިންކުންނާނޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެނަލިސްޓުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

ދެ ބޭފުޅުން އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު، ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް