އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - އަންގ ސަން ސޫކީ

ރޮއިޓާސްގެ ޖާނަލިސްޓުން ޖަލަށްލުން ސޫކީ ދިފާއު ކުރައްވައިފި

  • ޖާނަލިސްޓުންނަށް ވަނީ 7 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެެއް އިއްވާފައި
  • އެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެކަމަށް ސޫކީ ވިދާޅުވި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 13 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:14 1,956

އަންގ ސަން ސޫކީ - ސީ.އެން.އެން

ރޮއިޓާސްގެ ޖާނަލިސްޓުން ޖަލަށްލުން މިޔަންމާގެ ލީޑަރު އަންގ ސަން ސޫކީ ދިފާއު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސޫކީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވީ ރޮއިޓާސްގެ ޖާނަލިސްޓުންނަށް އިއްވާފައިވާ ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އެމީހުންނަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެކަމަށާއި، ޖަލަށްލުމަކީ މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވުން ނޫންކަމަށެވެ.

އާސިއަން ގައުމުތަކުން ވިއެޓްނާމުގެ ވެރިރަށް ހަނޯއީގައި ބޭއްވި "ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމް" ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ޖާނަލިސްޓުން ޖަލަށް ލުމާ ގުޅޭގޮތުން ސޫކީ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ " ޖާނަލިސްޓުން ޖަލަށްލާފައި ވަނީ އެމީހުން ޖާނަލިސްޓުންނަށް ވީމައެއް ނޫން. ކޯޓުން ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކުރީ. އޮފީހުގެ ސިއްރުތައް ހާމަކުރުމުން" ކަމަށެވެ.

ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ކުރި އަނިޔާތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސިއްރުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފުވެފައި ވާތީ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ޖަލަށްލާފައި ވަނީ ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމުގައިވާ ވަ ލޯން، 32، އާއި ކިޔޯ ސޮއެ އޫ، 27، އެވެ.  އެދެ ނޫސްވެރިން ހަތްއަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ މިމަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް