ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރު ފަޒާދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން މަރުހަބާ ކީ ކޯލިޝަންގެގެ ސަޕޯޓަރުން

  • މީގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އޭނާ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ވަނީ ފަށާފައި
  • މި ފަހަކަށް އައިސް ޕީޕީއެމުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުން އޭނާ ނުފެނޭ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 13:14 1,985

އަލީ ފަޒާދު. - ޓްވިޓަރ

ފުވައްމުލަކުގެ މެދު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

ފަޒާދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވާއިރު މި ފަހަކަށް އައިސް ޕީޕީއެމުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުން އޭނާ ނުފެނެއެވެ. 

ފަޒާދުގެ އަރިސް މީހަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ބުނީ މީގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އޭނާ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. 

ފަޒާދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެންފިނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މެމްބަރަކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު ތިއްބަވާނެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ އިތުރުން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހުއެވެ. އެދެބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ދެން ފުވައްމުލަކު ތަމްސީލު ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހްއެވެ. މަސީހް އަދިވެސް ހުންނެވީ ޕީޕީއެމްގައެވެ. 

ފަޒާދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ގުޅިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެއެވެ.  މިހާރުގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމުން ވަކިވާނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް