ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - އެމެރިކާގެ މިސްކިތެއްގައި ރޯކޮ

އެމެރިކާގެ މިސްކިތެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

  • އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވިކަމަށް އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން ބުނޭ

ރުޝްދާ ރަޝީދު
rushdhar

ކ. މާލެ 29 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 15:12 2,600

ވިކްޓޯޜިއާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ -- - ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް ސްޓޭޓްގެ ވިކްޓޯރިޔާގައި ހުންނަ އިސްލާމިިކް ސެންޓަރގައި ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

ވިކްޓޯރިއާ އެޑްވޮކޭޓް އިން ބުނާ ގޮތުގައި މިހަމަލާ ދީފައިވަނީ މިއަދުގެ ފަތިސް ނަމާދުގެ ކުރިންނެވެ.

އިސްލާމިކް ސެންޓަރގެ ރައީސް ޝާހިދް ހަޝްމީ ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަށް ފަށާނޭ ކަމަށެވެ. އަދި، އަލިފާން ނިއްވާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށް އޭނާ ވަނީ ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

ސެންޓަރުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ޖޫން މަހު ސެންޓަރު އަލުން ހުޅުވާނޭ ކަމަށެވެ. ސެންޓަރުން ވަނީ މިސްކިތް އަލުން ބިނާ ކުރުމަށް ގޯފަންޑްމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށާފަ އެވެ. ހަތަރު ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ފަންޑަށް ބޭނުންވާ 450،000 ޑޮަލަރުގެ ތެރެއިން 34،000 ޑޮލަރު މިހާރު ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެެވެ.

ހަޝްމީ ވިދާޅުވީ ޓްރަމްޕް ހުވާކުރެއްވި ދުވަހުވެސް މިސްކިތާއި ސެންޓަރުން ވައްކަންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މަދު މަދުން ނަމަވެސް، މިސްކިތަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ހާދިސާތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިކްޓޯރިއާ ފަޔަރ މާޝަލް ޓޮމް ލެގްލަރ ވިދާޅުވީ އަލިފާން ރޯވި ހާދިސާ މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހުނު ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ޓްރަމްޕް ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު، އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ދަނީ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް