ބުދަ 19 ޖޫން 2019
03 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު މޮޑެލްކުރުމާ މެދު ޝާހިދުގެ ޖަވާބަކީ މިއީ!

  • ޝާހިދު ބުނެފައިވަނީ ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އެފަދަ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 14:51 2,835

ޝާހިދު ކަޕޫރާއި ދަރިފުޅު ނިޝާ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ "ލަކްމޭ ފެޝަން ވީކް" ގައި ޝާހިދު ކަޕޫރާ ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ ޝާހިދުގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު މިޝާ ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި ރޭމްޕް ވާރކްގައި ފެނިދާނެތޯ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

މި ސުވާލު ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ޝާހިދަށް ވެސް ހައިރާންކަން ލިބިގެންދިޔަ ސުވާލަކަށެވެ. ސުވާލުކުރުމާ އެކު ޝާހިދުގެ ދެ ލޯ ބޮޑުވެ ފުރަތަމަ ވެސް ބުނެވުނީ "ރިއަލީ؟" މިހެންނެވެ. "ތި ސުވާލަށް ހަގީގަތުގައި ވެސް އަހަރެން ޖަވާބުދޭންވީތަ؟ އިނގޭތަ މިޝާގެ އުމުރުންވީ ކިތައް އަހަރު ކަމެއް؟ ޝާހިދު ސުވާލުކުރިއެވެ.

ޝާހިދު ބުނެފައި ވަނީ ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އެފަދަ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިއާއާ މުޚާތަބްކޮށް ޝާހިދު ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ މުސްކުޅިވެ ބޯ އެއްކޮށް ނުރަވުމުން، ޝާހިދުގެ ވެސް ހުރިހާ ދަތްތައް ވެއްޓުމުން އެވާހަކަ އަލުން ދައްކާނީ ކަމަށެވެ. މިވަގުތު ޕްލޭސްކޫލަށް ދިއުން ނިޝާ މާ އުފާވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނިޝާއަށް ދެ އަހަރު ފުރޭނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ރޭމްޕް ވާރކްގައި ޝާހިދު ލާފައި ވަނީ ކަޅު ކުލައިގެ ރޮނގުދެމި ސޫޓެކެވެ. ޝާހިދާ އެކު ރޭމްޕް ވާރކްގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ދިޝާ ޕަޓާނީއެވެ. ދިޝާ ލާފައި ވަނީ ވިދާ ފޮތީގައި ފަހާފައި ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ހެދުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް