ހުކުރު 19 ޖުލައި 2019
05 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

ރިޗާލިސަންގެ ޓާގެޓަކީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރަން ބޫޓު

  • އޭނާ އެވަޓަންއަށް ބަދަލުވީ 40 މިލިއަން ޕައުންޑަށް

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
Saaif80

ކ. މާލެ 22 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 19:30 6,032

ރިޗާލިސަން އެވަޓަންގެ ޖާޒީގައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެވަޓަންއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ރިޗާލިސަންގެ ޓާގެޓަކީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރަން ބޫޓު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ. 

ވޮޓްފޯޑް ދޫކޮށް 40 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ފީއަކަށް އެވަޓަންއަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ރިޗާލިސަން އަންނަނީ އެވަޓަންގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. ރިޗާލިސަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި 2-2 އިން އެވަޓަން އެއްވަރުއިރު އެމެޗުގައި ޖެހި ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ އޭނާއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެންމެފަހުން އެވަޓަން ސައުތުހެމްޕްޓަން އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި ވެސް އޭނާ ލަނޑު ޖެހިއެވެ. 

އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ރިޗާލިސަން ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައިި ޓީމުތަކުން ކުޅޭ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކަމަށާއި އެއީ އޭނާ ބޭނުންވާ ހިސާބަށް ވާސިލުވުމަށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ހުރީ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރަން ބޫޓު ހޯދަން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެކަމުގެ އިތުރުން އެވަޓަން އަލުން އަނބުރާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ގެންގޮސްދީ ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. 

ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމު އެމެރިކާ އަދި އެލް ސެލްވެޑޯރއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކަށް ނެގި ސްކޮޑަށް ރިޗާލިސަން ނަގާފައިނުވާއިރު އޭނާ ހުރީ އެކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. ރިޗާލިސަން ބުނީ އޭނާ ހުރީ ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ނުހިނގުމުން ދެރަވި ކަމަށެވެ. އަދިވެސް އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށާއި ފުރުސަތު ލިބޭއިރު ތައްޔާރަށް ހުންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް ރިޗާލިސަން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުގައި ރިޗާލިސަން ނުކުންނާނީ އެވަޓަންއާއެކު ބޯންމައުތާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް