ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ދުނިޔެ - ޤަތަރުގެ މައްސަލަ

ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހައްޖުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި

  • ގަތަރުގެ ވާހަކަތައް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ދޮގުކުރޭ
  • ޤަތަރުގެ 1،200 އެއްހާ މީހުން ހައްޖުވުމަށް ސައުދީއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިން

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 19 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 09:05 5,747

މި އަހަރުގެ ހައްޖުދުވަހަކީ އޯގަސްޓްމަހުގެ 20 ދުވަސް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ގަތަރުގެ ރައްޔިތުން ހައްޖުވުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން މަނާކުރަމުންދާކަމަށް ގަތަރުން ބުނެފިއެވެ.

ގަތަރުގެ މި ތުހުމަތު ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އޮފިޝަލުން ދޮގުކުރެއެވެ.

ސައުދީއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ކޯޓާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޤަތަރުގެ 1،200 އެއްހާ މީހުން ހައްޖުވުމަށް ސައުދީއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް ހައްޖުވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވޭކަމަށް ޤަތަރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިސްވެ އޮވެ، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްއާއި، ބަހްރެއިން އަދި މިސްރުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ގުޅުން ކަނޑާލައި ގަތަރަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅީ އެ ގައުމު ޓެރެރިޒަމަށް ވާގިދޭކަމަށް ބުނެއެވެ.

ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުން ސައުދީއަށް ދަތުރުކުރުންވެސް މަނާކުރެވިފައި އޮންނައިރު ސައުދީއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހައްޖުވުމަށް ކުރާ ދަތުރު އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައްޖުން ޖޫން މަހުވަނީ ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުން ހައްޖަށް ދިއުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ވެބްސައިޓެއް ހުޅުވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ޤަތަރުން ބުނަމުންދަނީ ރެޖިސްޓްރީ ވުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޤަތަރުގެ ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ އަބްދުﷲ އަލް ކާބީ ބުނީ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ގަތަރުގެ ޓްރެވެލް އޭޖެންސީތަކުން ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިންވަނީ ބްލޮކް ކޮށްލާފައިކަމަށެވެ.

"ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންނާއި ގަތަރުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް" ރޮއިޓަރސް ނޫސް އޭޖެންސީގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ގަތަރުން ހައްޖުވެރިން ރަޖިސްޓްރީވުން ބަންދުކުރެވިފައި، އަނެއްކާ ގަތަރުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންއެއް ނުހުންނައިރު ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންނަކަށް ވިސާއެއް ނުލިބޭ"

ރޮއިޓަރސްއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ދޯހާގައި ހުންނަ ތިން ޓްރެވަލް އޭޖެންސީއަކުންވަނީ ހައްޖު ޕެކޭޖްތައް ވިއްކޭތޯ އުޅުން ހުއްޓާލާފައެވެ.

ރިޔާޟުން މިދިޔަ އަހަރުވަނީ ގަތަރުގެ ހައްޖުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެއްގަމު މަހުން ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުޅުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް މި އަހަރު މިހާތަނަށް އެކަން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ އޯގަސްޓްމަހުގެ 20ވާ ހޯމަ ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް