ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ މައްސަލަ

އެމްބަސީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، އިޒްރޭލު ބަލައެއް ނުގަންނާނަން: ސާއިބް އުރައިކާތް

  • އދ އިން އިޒްރޭލް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ގަރާރެއް އދ ގެ އާންމު މަޖިލިހަށް ވައްދާނެ

ރުޝްދާ ރަޝީދު
rushdhar

ކ. މާލެ 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 15:20 1,429

ްިއިޒްރޭލް ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ - ރާއްޖެ އެމްވީ

އިޒްރޭލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ތޮލް އަވީވްއިން ޖެރޫސަލެމަށް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، އިޒްރޭލަކީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ޕަލެސްޓައިން ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ) ގެ ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރ ސާއިބް އުރައިކާތް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސީއެންއެންގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އުރައިކާތް ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ އެއްވެސް ގޮތެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ޓްރަމްޕް ވަނީ އެމްބަސީ ޖެރޫސަލެމަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޖެރޫސަލެމް އަކީ ވެރިރަށް ކަމަށް އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުންވެސް ދައުވާ ކުރެ އެވެ. އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ޖެރޫސަލެމަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ، އޭގެން ދޭހަ ވެގެންދަނީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމްކުުރުމަށް އެމެރިކާ އިން ތަރުހީބު ނުދޭކަން ކަމަށް އުރައިކާތު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިޒްރޭލުން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބެސެޑަރ ޑެނީ ޑެނޯން ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ޑެނޯން ވިދާޅުވީ ޖެރޫސަލެމް އަކީ އަބަދުވެސް އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށާއި އެކަން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ އިން އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމައިފިނަމަ، އދ އިން އިޒްރޭލް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ގަރާރެއް އދ ގެ އާންމު މަޖިލިހަށް ވައްދާނޭ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް އުރައިކާތް ވަނީ ދެއެްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް