ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ދުނިޔެ - ބެރޯ ގައުމަށް

ގެމްބިއާގެ ރައީސް ގައުމަށް އެނބުރިވަޑައިގަންނަވައިފި

  • ބެރޯއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި

ރުޝްދާ ރަޝީދު
rushdhar

ކ. މާލެ 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 14:39 1,921

ގެމްބިއާގެ ރައީސް އެޑަމާ ބެރޯ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ގެމްބިއާގެ ރައީސް އެޑަމާ ބެރޯ ގައުމަށް އަނބުރާ ވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ.

ބެރޯ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އެގައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ވަނީ އެއާޕޯޓަށް ޖަމާވެފަ އެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކޮށް މަގާމުގައި ދެމިހުންނެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުން ކުރީގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހް ވަކި ކުރެވުނީ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުން މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން އަދި އަސްކަރީ ބިރު ދައްކައިގެންނެވެ. އިންތިހާބުން ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި ބެރޯ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސެނެގާލްގަ އެވެ.

ގައުމަށް އަނބުރާ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު، އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސް އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ބެރޯ ވިދާޅުވީ އެނާ މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވާނި ކެބިނެޓް އެކުލަވާލާ ގައުމުގެ ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ކަމަށެވެ.

އާ ސަރުކާރު ގާއިމްކޮށް، ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ހަ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ބޭނުންވާނޭ ކަމަށާއި އެ މުއްދަތަށް ގައުމުގައި މިހާރު ގާއިމްވެފައި ތިބި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ތިބޭނެ ކަމަށްވެސް ބެރޯ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔަހްޔާ ޖަމްމޭހް ވެރިކަމުން ފައިބާވަޑައިގެން ގައުމު ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވިއިރު ޚަޒާނާއިން 11 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު މަދު ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ތަހުގީގުކުރާނޭ ކަމަށް ބެރޯ ވަނީ މީގެ ކުރިން އިއުލާންކުރައްވާފަ އެވެ. ގައުމުގެ ހަޒާނާ އިން 11 މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަށް ޖަމްމޭހް ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް