raajjemv logo
އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަ ލީގު
ލޯނެއްގެ ދަށުން ބަޓްޝުއާއީ ގެންނަން ވެސްޓްހަމްއިން ޝައުގުވެރިވޭ
 
ބަޓްޝުއާއީ ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވީ ފްރާންސްގެ މާސޭއިން 33 މިލިއަން ޕައުންޑަށް
ނާފިއު ރަޝީދު
2,670
ކ. މާލެ |
10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:20
ބެލްޖިއަމަށް އުފަން ޗެލްސީގެ ފޯވަޑް މިޝީ ބަޓްޝުއާއީ
ގޫގުލް

މި ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ލޯނެއްގެ ދަށުން ޗެލްސީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް މިޝީ ބަޓްޝުއާއީ ގެންނަން ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑުން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާގައި ފްރާންސްގެ މާސޭއިން 33 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ބަޓްޝުއާއީ ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ބަޓްޝުއާއީއަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޗެލްސީން އަންނަނީ އޭނާ ލޯނެއްގެ ދަށުން ސްވެންސީ ސިޓީއަށް ފޮނުވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ބަޓްޝުއާއީ ފޮނުވާލުމަށްފަހު، ޗެލްސީން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ލޯނެއްގެ ދަށުން ސްވެންސީގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ލޮރެންޓޭ ގެނައުމަށެވެ.

 

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ލޮރެންޓޭއަކީ ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭއާ އެކީ މީގެކުރިން ޔުވެންޓަސްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

 

ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާ ނިމުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅު ފޯވާޑެއް ގެންނަން ވެސްޓްހަމްއިން ބޭނުންވާއިރު، އެޓީމުގެ އަމާޒު މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ހުރި އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ބަޓްޝުއާއީ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަށް ބުނެއެވެ. ބަޓްޝުއާއީ މިދިޔަ އަހަރު ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ވެސް ވެސްޓްހަމްއިން އޭނާ ހޯދަން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.

 

މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތަށް ބުނާގޮތުން ލޯނެއްގެ ދަށުން އެހެން ޓީމަކަށް ދެވެން އޮތްނަމަ ސްވެންސީއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބަޓްޝުއާއީ ދާން ބޭނުންވަނީ ވެސް ވެސްޓްހަމް އަށެވެ.

 

ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ބެލްޖިއަމްއަށް އުފަން ބަޓްޝުއާއީ އައީ ފްރާންސްގެ މާސޭގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ފްރެންޗް ލީގުގައި އެޓީމަށް ކުޅެދިން 62 މެޗުގައި 26 ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް