ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ޝްރެޔާސް

ޝްރެޔާސް އަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

  • އެދެމަފިރިން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭތާ 14 އަހަރު ވަނީ ވެފައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 9 މެއި 2018 | ބުދަ 13:12 1,823

ޝްރެޔާސް ތަލްޕާޑޭ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ދީޕްތީ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ ޝްރެޔާސް ތަލްޕާޑޭ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ދީޕްތީއަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައިވާގޮތުގައި ޝްރެއާސްއާއި ދީޕްތީއަށް ދަރިއަކު ލިބިފައިވަނީ ސަރޮގޭޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޝްރެޔާސްއަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައިވާއިރު އޭނާއަށް ކިޔާނެ ނަމެއް އަދި ހޯދާފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.އެހެން ނަމަވެސް ރައްޓެހިން އޭނާގެ ދަރިއަށް ކިޔާނެ ނަންތައް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދަރިއަށް ދޭނެ ނަމެއް އަދި ފައިނަލް ނުވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެދެމަފިރިން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭތާ 14 އަހަރު ވީ އިރު ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި ސަރޮގޭޓެއް މެދުވެރިކޮށް އެދެމީހުން ދަރިއަކު ހޯދާފައިވަނީ އެތައް އަހަރެން ވަންދެން ދަރިއަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ސަރޮގޭޓް މެދުވެރިކޮށް ދަރިން ހޯދުމަކީ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންގެ މެދުގައި މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ތަރިން ކަމަށްވާ އާމިރު ހާނާއި ސަނީ ލިއޯން ފަދަ ބައެއް ތަރިންވެސް ވަނީ ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިން ހޯދާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް