raajjemv logo
ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ސަރަހައްދީ މުބާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ދެބެއިންނަށް ރިހި މެޑަލް
 
މި ދެ ކުޅުންތެރިން އަންނަނީ ޖަޕާންގެ ޓޯކިޔޯގައި ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުން
 
މިއީ ބެޑްމިންޓަންގައި ސަރަހައްދީ މުބާރާތާކުން ރާއްޖެއަށް ރިހި މެޑަލް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
މި ދެ ކުޅުންތެރިން ބަލިވީ އިންޑިއާގެ ޕެއާއަކާ ވާދަކޮށް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
5,581
ކ. މާލެ |
8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 19:03
އަންހެން ޑަބަލްސް ފައިނަލް ފެށުމުގެ ކުރިން ނަބީހާ (ކ 4) އަދި ނަބާހާ (ކ 5)
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ބެޑްމިންޓަން އޭޝިއާއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ވިމެންސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ ދެބެއިން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ނަބީހާ އާއި އައިމިނަތު ނަބާހާ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާގެ އަޝްމިތާ އާއި މިތުލާގެ ޕެއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ނަބާހާ އާއި ނަބީހާ ބަލިވީ 21-7 އަދި 21-10 އިންނެވެ. މި މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް މި ދެބެއިން ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތެއްގެ ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖެއަށް ރިހި މެޑަލް ހޯދައިދިން ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިންނަށެވެ.

މި ދެބެއިން ފައިނަލްއަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕެއާއެއް ކަމަށްވާ ރޭޝްމާ އަޚްތަރް އާއި އުރްމީ އަޚްތަރް 21-14 އަދި 21-15 އިން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި 2020 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. މި ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބެމުންދާ ތަމްރީނުގެ ނަތީޖާ މިހާރު ވެސް ފެންނަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވިހާ ވެސް ގިނަ ބައިނަލްލަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުން ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓްގައި ރާއްޖެގެ މުހައްމަދު އަރްސަލާން އަލީ އާއި ފާތިމަތު ނަބީހާ ވާދަކުރިއިރު ފިރިހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ޝައުލާން ފަތުހީ އާއި މުހައްމަދު އާކިފް ވަނީ ސެމީގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ އަންހެން ސިންގަލްސް އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ނަފްހާ ނަސްރުﷲ ވަނީ ސެމީގައި ކުޅެފައެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަމާޒަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއިން ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑަލް ހޯދުމެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބެމުންދާ ތަމްރީނުތަކަކީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ބާރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް