raajjemv logo
އުރީދޫ ކަލާ ރަން
ކަލާ ރަން ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި
 
މި އިވެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބޭންޑްތަކުގެ ހުށަހެޅުން ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައި
 
މި ހަރަކާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މިފަދަ އެންމެ ފުރަތަމަ އިވެންޓް
 
މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
5,155
ކ. މާލެ |
8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 21:14
ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން
އުރީދޫ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މުއާސަލާތީ ކުންފުނި ކަމަށްވާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "އުރީދޫ ކަލާ ރަން" ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުން ފެށި މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ބައިވެރި މި ހަރަކާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު މިފަދަ އެންމެ ފުރަތަމަ އިވެންޓްއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ދުވުން ނިންމާލުމަށް ފަހު މި ދުވުން ސިފަ ކޮށްފައި ވަނީ މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގާއި ބޭއްވި އެންމެ މަޖާ ދުވުމުގެ ގޮތުގައެވެ.

މި ދުވުން މީގެ ކުރިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސީ މިދިޔަ ހަފަތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކުރި ވިއްސާރަޔާ ގުޅިގެން ދުވުން ފަސްކުރެވުނެވެ.

 

އުރީދޫއިން ބުނީ މި ދުވުން ބޭއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް، ދުވުމަކީ މަޖާ އަދި އުފާވެރިކަން ގެނުވައިދޭ ހަރަކާތެއް ކަން އަންގައިދިނުން ކަމަށެވެ. ފަސް ކިލޯ މީޓަރުގެ މި ދުވުން ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ އަލަށް ދުވާ ފަރާތްތަކަށާއި އާއްމުކޮށް ދުވާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލަން ލިބިގެންދިޔަ ފުރުސަތަކަށެވެ.

މި ދުވުން ކުރިޔަށް ދިޔަ ވަގުތު ކޮންމެ ކިލޯ މީޓަރަކަށް ބައިވެރިން ދުވެ ނިމުމުން ބަހައްޓާފައި ހުރި ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން އެކަން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ދުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ދުވުން ވަކި ގަޑިއަކަށް ނިންމަން ޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއް ބައިވެރިން ދުވަމުން ނިންމި އިރު ހިނގުމުގެ އިތުރުން ޖޮގްކޮށްފައި އަދި ނަށަމުން ވެސް މި ދުވުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

 

މި އިވެންޓްގައި މިއުޒިކްގެ ހަރަކާތްތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. އެ ގޮތުން އިކުއެޓިކް ވައިބް، ހަބޭސް ބޮޑުބެރު، ލެވިޓޭޝަން ބައި ހަބޭސް، ހަބޭސް ފިއުޝަން، ޑީޖޭ ޑީވައިޑީ އިތުރުން ޑީޖޭ އާލިމްގެ ހުށަހެޅުންތައް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

މިފަހަރުގެ ދުވުމުގައި ވެސް އުރީދޫއިން ވަނީ ޗެރިޓީ ޕާޓްނަރެއް ހޮވައި، މި ދުވުމުގެ ކިޓްތައް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ވަކި ޕަސެންޓެއް އެ ފަރާތަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އެ ގޮތުން މި ފަހަރު ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށެވެ. 

އުރީދޫއިން ބުނީ މިފަދަ އިތުރު އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށް ހުރި ދުވަސްތަކުގައި އެ ކުންފުނިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
9 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 19:22
ޟިފް
Tfg qolour run july 26 vana dhuvahu vanee baahvaafam