raajjemv logo
މެސުތު އޮޒިލް
އޮޒިލް ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ޗެލްސީވެސް ބައިވެރިވެއްޖެ
 
މި ސީޒަނަށްފަހު އޮޒިލްގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ
ލީވާން އަލީ
5,159
ކ. މާލެ |
1 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 01:47
އާސެނަލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މެސުތު އޮޒިލް
ގޯލް.ކޮމް

އާސެނަލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުތު އޮޒިލް ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ޗެލްސީވެސް ބައިވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ސްޕޯޓް ބިލްޑުން ބުނީ އޮޒިލް ހޯދުމަށް ޗެލްސީން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް އޭނާ އެކްލަބަށް ގެނެވޭތޯ ކަމަށެވެ.

އާސެނަލްއާއެކު އޮޒިލް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު، އޭނާ އެ ކްލަބާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށް އާސެނަލް އިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން އޮޒިލް ހޯދުމަށް ސްޕެއިންގެ އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ޝާލްކޭ އިން 2006 ވަނަ އަހަރު ކެރިއަރު ފެށި އޮޒިލް ވިދާލީ 2010 ވަނަ އަހަރު ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ހިސާބުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބަށް ކުޅުނު ހަތަރު ސީޒަނުގައި 159 މެޗު ކުޅެ، 27 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބާއެކު ސްޕެނިޝް ލަލީގާ، ކޮޕަ ޑެލްރޭ އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ރެއާލް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އޮޒިލް އާސެނަލް އަށް ބަދަލުވީ 2013 ވަނަ އަހަރެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ކްލަބަށް ކުޅުނު ހަތަރު ސީޒަނުގައި 168 މެޗު ކުޅެ، 33 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބާއެކު އެފްއޭ ކަޕް ދެފަހަރު އަދި އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް އެއް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މުޙައްމަދު ޒާހިރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް