raajjemv logo
އެޑުއާޑޯ ބެރީޒޯ
ބެރީޒޯގެ ސާޖަރީ ކާމިޔާބުކަމަށް ސެވިއްޔާއިން ބުނެފި
 
ބެރީޒޯގެ ބަދަލުގައި ސެވިއްޔާގެ ކޯޗުގެ ހުރިހާ ޒިންމާތަކާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވާނީ އޭނާގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު
 
ބެރީޒޯގެ ސާޖަރީ ހަދާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގަ
 
އޭނާއަށް އަލުން އެނބުރި ކޯޗުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް އާދެވޭނެ ދުވަހެއް ނޭގޭ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
4,794
ކ. މާލެ |
29 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 19:56
އެޑުއާޑޯ ބެރީޒޯ - ޕްރޯސްޓޭޓް ކެންސަރަށް ފަރަުވާ ހޯދުމަށް އޭނާ ކުރި ސާޖަރީ ވަނީ ކާމިޔާބުވެފައި
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސެވިއްޔާގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި އެޑުއާޑޯ ބެރީޒޯ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކުރި ސާޖަރީ ކާމިޔާބު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމެންޓުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ޓީމުގެ މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމެންޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޕްރޯސްޓޭޓް ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ބެރީޒޯ ކުރި ސާޖަރީ ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާއަށް އަލުން އެނބުރި ކޯޗުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް އާދެވޭނެ ދުވަހެއް ނޭގޭ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ އޭނާއަށް ކޯޗުގެ ޒިންމާތައް ހަވާލުކުރާނީ ސާޖަރީއަށް ފަހު ކަންކަން ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ވަރަށް ގާތުން ބެލުމަށްފަހު އޭނާއަށް އެ މަގާމު ފުރޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ލިބުމުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ބެރީޒޯގެ ސާޖަރީ ހަދާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ބެރީޒޯއަށް ޕްރޯސްޓޭޓް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސެވިއްޔާއިން ހާމަކުރީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިވަޕޫލްއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރި ބަޔާނަކުންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލިވަޕޫލްއިން ތިން ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނެގިނަމަވެސް ސެވިއްޔާއިން ފަހަތުންއަރައި ތިން ލަނޑު ޖަހައި އެ މެޗުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދިއެވެ.

ސެވިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ބެރީޒޯ ކޯޗުގެ ޒިންމާތަކާއި އަލުން އަނބުރާ ހަވާލުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ބެރީޒޯގެ ބަދަލުގައި ސެވިއްޔާގެ ކޯޗުގެ ހުރިހާ ޒިންމާތަކާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވާނީ އޭނާގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ އާނެސްޓޯ މަރޫޗީ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ. ސެލްޓަ ވީގޯގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ބެރީޒޯ ހުރިއިިރު ވެސް މަރޫޗީ ވަނީ އޭނާގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުގެ މަގާމު ފުރާފައެވެ.

ބެރީޒޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސެވިއްޔާ އެންމެ ފަހުން މެޗެއް ކުޅެފައިވަނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ފަހަތުން އަރައި 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވާދަވެރި ވިލަރެއާލް ބަލިކޮށްފައެވެ.

ކޯޗުގެ ޒިންމާތަކާއި ވަގުތީގޮތުން މަރޫޗީ ހަވާލުވެފައިވާއިރު އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސެވިއްޔާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނުކުންނާނީ ކާޓެގާނާއާއި ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗަކީ ސްޕެނިޝް ކޮޕާ ޑެލްރޭގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގެ މެޗަކަށްވާއިރު ސެވިއްޔާއިން ވަނީ ފުރަތަމަ ލެގު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ސެލްޓަވިގޯގައި ތިން އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު، މި ސީޒަނުގައި ސެވިއްޔާގެ ކޯޗުކަމާ ބެރިޒޯ ހަވާލުވީ ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ބެރިޒޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މި ސީޒަނުގައި ސެވިއްޔާ ވަނީ 21 މެޗު ކުޅެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 12 މެޗުން ސެވިއްޔާ މޮޅުވެފައިވާ އިރު، ފަސް މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ބާކީ ހަތަރު މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އުމުރުން މިހާރު 48 އަހަރުގެ ބެރިޒޯ ވަނީ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ސެލްޓަވިގޯއާއި ރިވާޕްލޭޓް އަދި ނިއުވެލްސް އޯލްޑް ބޯއިސް ފަދަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފައެވެ. ޗިލީގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުގެ މަގާމު ވެސް ފުރާފައިވާ ބެރީޒޯ ވަނީ މީގެކުރިން ސެލްޓަވީގޯ އަދި އެސްޓޫޑިއަންޓޭސްއަށް ވެސް ކޯޗުކަން ކޮށްދީފައެވެ.

އޭނާއަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގެ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެކިއެކި ޝުއޫރުތައް ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް