raajjemv logo
އެމްބީއޭ ދެވަނަ ޑިވިޝަން
އެމްބީއޭ ދެވަނަ ޑިވިޝަން: އެޗްޑީސީ އާއި ސްޓިންޖާސް މޮޅުވެއްޖެ
 
ސްޓިންޖާސް ބީސީއިން ވަނީ 72-70 ޕޮއިންޓްއިން އެލްކިއު ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށްފައި
 
ކީން ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކްލަބް އެޗްޑީސީއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 75-33 ޕޮއިންޓުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
1,849
23 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 17:41
ކ. މާލެ
އެލްކިއު ސްޕޯޓްސް އާއި ސްޓިންޖާސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން އެލްކިއުގެ ނާއިފް އަތުން ސްޓިންޖާސްގެ ސަބީހު ބޯޅަ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓް

ބާރަ ވަނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯލް ލީގުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ކްލަބް އެޗްޑީސީ އާއި ސްޓިންޖާސް ބީސީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެ ދެ ޓީމު ވެސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ކީން ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކްލަބް އެޗްޑީސީއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ 75 ޕޮއިންޓް 33 ޕޮއިންޓްއިންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ކްލަބް އެޗްޑީސީގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 12 އިބްރާހިމް އާސިފްއެވެ. މި މެޗުގައި ކްލަބް އެޗްޑީސީއަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިން ކުޅުންތެރިޔަކީ 20 ޕޮއިންޓާއެކު އެ ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 4، ޝިރުފާން އަހުމަދު އެވެ. ކީން ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިނީ އެ ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު ނުވަ ޝައިހާން އަހުމަދު ނާޝިދެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް 13 ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ސްޓިންޖާސް ބީސީން ވަނީ ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހު 72 ޕޮއިންޓް، 70 ޕޮއިންޓްއިން އެލްކިއު ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ އެލްކިއު ސްޕޯޓްސްގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 4 ހަސަން މުހައްމަދު އެވެ. 22 ޕޮއިންޓާއެކު އެ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް އެއްކޮށްދިން ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް ހަސަން މުހައްމަދުއެވެ. ސްޓިންޖާސް ބީސީއަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިން ކުޅުންތެރިޔަކީ 15 ޕޮއިންޓާއެކު އެ ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 8 މުހައްމަދު ސަބީހް ތައުފީގްއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކުޅުން ނިމި ދެވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން ފަށާފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ ފަހެއްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ އެލްކިއު ސްޕޯޓްސްގެ އަހުމަދު ނާއިފް ރަޝީދާއި އެޗްޑީސީގެ ޝިރުފާން އަހުމަދު އާއި ސްޓިންޖާސް ބީސީގެ މުހައްމަދު ނިޝާން އާއި މުހައްމަދު ޝައުފް މިންތާޒްގެ އިތުރުން މުހައްމަދު ސަބީހް ތައުފީގްއެވެ.

މުބާރާތުގައ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކުޅުން ނިމުނު އިރު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ސްޓިންޖާސް ބީސީއެވެ. ދެވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު އެޗްޑީސީ އޮތްއިރު ތިންވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ އެލްކިއު ސްޕޯޓްސްއެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓާއެކު ރެޑްވިންގްސް ބީސީ އޮތްއިރު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފުލުގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ކީން ސްޕޯޓްސްއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި މި އަހަރު ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ފަސް ޓީމަކުންނެވެ. އެއީ އެލްކިއު ސްޕޯޓްސް، ކީން ސްޕޯޓްސް، ކްލަބް އެޗްޑީސީ، ރެޑްވިންގްސް ބީސީގެ އިތުރުން ސްޓިންޖާސް ބީސީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް