ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އަންގާރަ 19:28
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަން
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަން
ފޭސްބުކް
ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުނެގުން މިރޭ
 
ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ޔޭޔޭ ކޮފީ ގަތުމުން ދޫކުރާ ކޫޕަނުގައި ފޮރުވާފައިވާ ކޯޑު 5757 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވައިގެން
 
ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ މި މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތައް މިރޭ އިއުލާންކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

 

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ މި މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކޮންމެ މަހަކު ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އަދި ގުރުއަތުން ހޮވޭ 15 މީހަކަށް ޑެލް ވޮސްޓްރޯ މަލްޓި މީޑިއާ ލެޕްޓޮޕް ދޭން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބޯނަސް އިނާމުތަކެއް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ޑެލް އިންސްޕިރޮން ގޭމިން ލެޕްޓޮޕެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

 

ބީއެޗްއެމްއިން ބުނީ، ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ގުރުއަތު ނެގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭގައެވެ. ގުރުއަތު ނެގުން ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

 

ބީއެޗްއެމްއިން ކުރިއަށްގެންދާ މި ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ޔޭޔޭ ކޮފީ ގަތުމުން ދޫކުރާ ކޫޕަނުގައި ފޮރުވާފައިވާ ކޯޑު 5757 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވައިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި