raajjemv logo
ފްލޫ ނާޝިދު
ދިރާގުން ނާޝިދަށް ޓްރިބިއުޓެއް ދީފި
 
ނާޝިދު ނިޔާވީ މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު 10 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,685
4 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 09:40
ކ. މާލެ
ފްލޫ ނާޝިދު
ފޭސްބުކް

ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މަރުހޫމް އަހުމަދު ނާޝިދު (ފްލޫ ނާޝިދު) އަށް ދިރާގުން ޓްރިބިއުޓެއް ދީފި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް ޒީރޯ ޑިގްރީގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ފްލޫ ނާޝިދަށް ޓްރިބިއުޓެއް ދީފައިވަނީ އޭނާގެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން "ތަކުރެއް ބަހެއް" އަށެވެ.

މިއީ އެ ބޭންޑުން ނެރުނު "ދޯނި" އަލްބަމްގެ ލަވައެކެވެ.

މިލަވައިގެ ޓްރިބިއުޓެއް ދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ތަރިންނާއި އެކުގައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އައްފާން، އަދްލީ، އަހްމަދު އިބްރާހީމް (އައްމަޑޭ)، މަރިޔަމް އުނޫޝާ، ލައިޝާ ޖުނައިދު، އީމާން، ފެޒޫ، ފޫޖީ، ޒާރާ އަދި ހައިޝަމް ހިމެނެއެވެ.

"ތަކުރެއް ބަހެއް" ޓްރިބިއުޓް ލަވައިގެ ވީޑިއޯއެއް ވެސް ވަނީ ދިރާގުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ހިމަނައިފަ އެވެ. ނާޝިދު ނިޔާވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 10 ގައެވެ.

ކެންސަރު ބައްޔާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ ނާޝިދު 53، ނިޔާވީ އިތުރަށް ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އޭޑީކޭ އަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް