raajjemv logo
ބިޔޯންސޭ
"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ގެ ތީމް ލަވަ ކިޔަނީ ބިޔޯންސޭ
 
ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ 8 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
2,001
ކ. މާލެ |
29 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 11:54
ބިޔޯންސޭއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ
ޓްވިޓަރ

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ގެ ތީމް ލަވަ ކިޔާނީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ ނޯލްސް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި ބިޔޯންސޭ މިހާރު ދަނީ  އެ ލަވަ ކިޔުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންނެވެ.

ބިޔޯންސޭ އަށް ވަނީ މިދިޔަ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިފައެވެ.

އެހެންކަމުން އޭނާ މިހާރު ވަނީ ލަވަކިޔުމާއި ތަންކޮޅެއް ދުރަށް ޖެހިލާފައެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި ބިޔޯންސޭ ކިޔުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މި ލަވައަކީ މި ވަގުތައް އޭނާ ކުރާނެ މަސައްކަތެވެ.
"
ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސިލްސިލާގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންގެ ފަރާތުން މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވެއެވެ.

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ 8 ނޮވެންބަރު 2019 ގައެވެ.

ބިޔޯންސޭއަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިފައިވާއިރު އޭނާއަށް ވަނީ 5 އަހަރުގެ ދަރިއެއްވެސް ލިބިފައެވެ.

ބިޔޯންސޭއާއި ޖޭޒީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވަނީ 1999 ވަނަ އަހަރުގައިއެވެ. އޭގެ ނުވަ އަހަރު ފަހުން 2008 ގައި މި ދެތަރިން ވަނީ ކައިވެނިކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް