ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ކުޅިވަރު

ހަޒާޑް ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންނަމަ ނުހުއްޓުވާނަން: ކޮންޓޭ

  • ހަޒާޑް ހޯދުމަށް ބާސާއިން ބިޑުކުރަން ތައްރާޔުކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 16:55 | 2,168

ހަޒާޑް: ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއެކު - ގޯލް.ކޮމް

 

ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ބެލްޖިއަމްގެ އެޓޭކިމް މިޑްފީލްޑަރ އެޑެން ހަޒާޑް ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންނަމަ އެކަން ނުހުއްޓުވާނެ ކަމުގައި ޗެލްސީގެ ކޯޗް އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފިއެވެ.

ކޮންޓޭ މިހެން ބުނީ ހަޒާޑް ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވާން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދިއުމާއި ގުޅިގެން އެކަމާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ކޮންޓޭ ބުނީ ހަޒާޑް ޗެލްސީ ދޫކޮށް ބާސާއަށް ދާން ބޭނުން ނަމަ އެކަން ނުހުއްޓުވާނެ ކަމަށާއި އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ކުލަބު ދޫކޮށްދާން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮޏްޓޭ ބުންޏެވެ.

ކޮންޓޭ ބުނީ ހަޒާޑް ނޫނަސް ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވެސް މި ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިންގެ ނިންމުންތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރާނެކަމަށެވެ.

ކޮންޓޭ އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަމުން ބުނީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ވެސް ވިސްނާނީ އެކުޅުންތެރިއަކަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެކަމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ކޮންޓޭ ބުނީ ހަޒާޑަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހޮވާލެވޭ ފެންވަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި ޗެލްސީއަށް އޭނާގެ މުހިންމު ކަން ވަރަށް ބޮޑުކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިތުރު ކުލަބަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާނީ ހަޒާޑް އަމިއްލައަށް ކަމުގައިވެސް ކޮންޓޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

" ހަޒާޑް އަކީ މޮޅު ކުޅޫންތެރިއެއް. ޗެލްސީއަށް ހަޒާޑްގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑު. އެހެން ނަމަވެސް އިތުރު ކުލަބަކަށް ބަދަލުވުމަކީ އެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައިވާ ކަމެއް. ދާން ބޭނުންނަމަ ދާންވީ. އަހަރެން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ނުހިފަހައްޓާނަން." ކޮންޓޭ ބުންޏެވެ.

ހަޒާޑް ބާސާއަށް ބަދަލުވާން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް މީޑިއާގައި ގަދަވެފައިވާއިރު ހަޒާޑް ރަސްމީކޮށް މިކަމާއި އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީއާއި ގުޅުނު ހަޒާޑް ވަނީ އެޓީމަށް މިހާތަނަށް 174 މެޗު ކުޅެދީ 57 ގޯލް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ. ނިމިގެންދިޔަ ސީޒަން ޗެލްސީން ކާމިޔަބު ކުރިއިރު ހަޒާޑް ވަނީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.