ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 10:41
އާން ސްލޮޓް
އާން ސްލޮޓް
އާން ސްލޮޓް
ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗުކަން ބޭނުން، މަޝްވަރާތައް ފެށިއްޖެ: އާން ސްލޮޓް
 
މިވަގުތު އަހަރެން މިހުރީ ދެ ކުލަބުގެ މަޝްވަރާތައް ނިމެންދެން މަޑުކޮށްގެން: ސްލޮޓް

ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗުކަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް މިހާރު ދެ ކުލަބުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ނެދަލޭންޑްސްގެ ފޭނޫޑްގެ ކޯޗު އާން ސްލޮޓް ބުނެފި އެވެ.

އުމުން 45 އަހަރުގެ ކޯޗަކީ މިހާރު ލިވަޕޫލްގެ އެއްވަނަ ހޮވުމެވެ. އޭނާގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލުން މިހާރު ވަނީ ފޭނޫޑާ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފަ އެވެ. މިދޔަ އަހަރު އެކުލަބާއެކު ތިން އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްހެދި ސްލޮޓް ދޫކޮށްލަން ފޭނޫޑްއިން ކިޔާ އަގަކީ 9 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

އަހަރެން ބޭނުން ލިވަޕޫލަށް ދާން، ޕްރެމިއާ ލީގަށް ބަދަލުވާން. މި ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަން އަހަރެން ބޭނުން. އެކަމަކު މިވަގުތު އަހަރެންނަށް ބުނެވެން އޮތީ ދެ ކުލަބުން އެދަނީ މިކަމާ މަޝްވަރާކުރަމުންނޭ. މިހެންވެ އަހަރެންނަށް އަދި މިޖެހެނީ އެ މަޝްވަރާތައް ނިމެންދެން މަޑުކުރަން
ސްލޮޓް

އޭނާ އަކީ ނެދަލޭންޑްސްގެ މިހާރުގެ ކޯޗުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކޯޗެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އޭނާ ކޯޗުކޮށްދެމުން އައީ ނެދަލޭންޑްސްގެ ލީގުގަ އެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ނެދަލޭންޑްސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ވާޖިލް ވެންޑައިކް ބުނީ އާން ސްލޮޓަކީ ރީތި ފުޓްބޯޅައެއް ކުޅުވާ ކޯޗެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ސްޓައިލަށް ލިވަޕޫލް ފެތޭނެ ކަމަށެވެ.

ލިވަޕޫލުން ކޯޗަކު ހޯދަނީ ނުވަ ސީޒަނަށް ފަހު ކޯޗުކަމުން ޖަރުމަނުގެ ޔާގެން ކްލޮޕް ވަކިވާތީ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ލިވަޕޫލުން މަސައްކަތް ކުރީ ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ ކޯޗު ޒަވީ އަލޮންސޯ ހޯދުމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ލެވަކޫސަން އަށް ޖަރުމަނު ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށްފަހު އެކުލަބުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް