ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މާލެ ލީގު

ބޮޑު ނަމެއް ލިބިފައި އޮތުން މުހިންމެއް ނޫން، މުހިންމީ ކުޅުންތެރިން ޒިންމާދާރު ވުން: ފެސްކޯ

  • ފެސްކޯ ވަނީ ވެލެންސިއާގެ ކުޅުންތެރިން ޒިންމާދާރު ނޫން ކަމަށް ބުނެފައި

ކ. މާލެ | 17 ޖުލައި 2017 | ހޯމަ 19:20 | 2,318

ވެލެންސިއާގެ ކޯޗް އަހުމަދު މުޖުތަބާ ފެސްކޯ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކްލަބަށް ބޮޑު ނަމެއް ލިބިފައި އޮވެގެން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށާއި، ފައިދާއެއް ކުރާނީ ކުޅުންތެރިން ޒިންމާދާރު ވެގެން ކަމަށް ވެލެންސިއާގެ ކޯޗް އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފިއެވެ.

މާލެ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ ކުޅޭ ފަހު މެޗުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއާ  ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، މެޗުގެ ކުރިން ހޯމަ ދުވަހު އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ފެސްކޯ ބުނީ، ވެލެންސިއާގެ ކުޅުންތެރިން، އެ ކުޅުންތެރިންގެ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާނަމަ ޓީމު މިހާރު އޮތް ލެވެލްގައި އޮންނަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ކިތަންމެ ބޮޑު ނަމެއް ޓީމަށް ލިބިފައި އޮތަސް އޭގެން ވާނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ފެސްކޯ ބުނީ މެޗެއްގައި މުހިންމީ، ކުޅެން އަރާ ކުޅުންތެރިން އެ ކުޅުންތެރިންގެ ފުރިހަމަ ކޮމިޓްމެންޓް ދިނުން ކަމަށާއި، އެހެން ނޫން ނަމަ ނަތީޖާ ނުނެރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މެޗާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ފެސްކޯ ބުނީ، މި މެޗުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކުން ޕްލޭއޮފްއަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، އެއީ މުޅުން އެހެން ބުރެއް ކަމަށެވެ. މާލެ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ ކުޅެންޖެހޭ ހުރިހާ މެޗެއް އަންގާރަ ދުވަހު ހަމަވާއިރު، އެކުލަބު އަދި ކުޅުން އެއްވެސް މެޗަކުން މޮޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ރެލިގޭޝަނު ސަލާމަތް ވުމަށް އެކުލަބަށް ދެން ޖެހޭނީ މާލެ ލީގު ޕްލޭފްގައި ކުޅޭށެވެ. ފެސްކޯ ބުނީ މި މެޗުން ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް ނިކުތް ކަމުގައި ވިޔަސް އޭގެން އެއްވެސް އަސަރެއް ޕްލޭއޮފް އަކަށް ނުކިރާނެ އެވެ. އެގޮތުން ޕްލޭ އޮފް ބުރުގައި ނިކުންނާނީ މުޅިން އެހެން ފޯމެއްގައި ކަމަށްވެސް ފެސްކޯ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާލެ ލީގުގައި ވެލެއްސިއާ ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން އެޓީމް މޮޅު ނުވި ނަމަވެސް އެޓީމް ވަނީ 3 މެޗެއް އެއްވަރުވެގެން ނިންމާލާފައެވެ. އެގޮތުން އެޓިމަށް ލިބެނި 3 ޕޮއިންޓާއި އެކު ތާވަލުގެ އެންމެ ފުލުން ދެވަނަ އެވެ. އެންމެ ފުލުގައި އޮތީ ހަމަ އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ޔޫވީ އެވެ. އެޓީމު ވަނީ ކުޅުނު އެއް މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވެލެންސިއާއަށް ކުރި ލިބެނީ ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ.

ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ ބައްދަލުކުރާ މެޗް އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ގަލޮޅު ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.